Handel och Internationell Ekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Samhällskunskap
 • MVG
 • 6
 • 2376
 • PDF

Handel och Internationell Ekonomi

En längre fördjupningsuppgift som redogör för handel och internationell ekonomi, bland annat med fokus på "råvarans förbannelse", OPEC, G8, LDC, liberalistisk syn på handel, protektionism samt handels-, transfererings- och bytesbalans. Vidare så reflekterar eleven även över vad det skulle medföra om Sverige stängde sina gränser.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Vad är nyttan med handel? Svara i punktform.
- Det finns en teori under namnet ”råvarans förbannelse”. I denna listar man upp huvudproblemen för råvaruproducerande länder. Vilka är dessa? Motivera ditt svar.
- Under 1990-talet har flera fattiga länder lyckats förbättra sin ekonomi. Vad är skälen till detta? Svara i stolpform och motivera ditt svar.
- Förklara begreppen OPEC, G8 och LDC kort.
- Adam Smith kopplas samman med liberalism. Vad är deras syn på handel mellan länder? Redogör också för dess utveckling.
- Vad innebär protektionism? Motivera ditt svar med exempel.
- Redogör för handelsbalansen, transfereringsbalansen och bytesbalansen.
- Vad skulle det medföra om Sverige stängde sina gränser? Motivera ditt svar.

Utdrag

Protektionism innebär att ett land skyddar sitt egna näringsliv från en överlägsen konkurrens mot varor och tjänster från andra länder. Man gynnar det egna landets ekonomi och företagare och värnar om landets egna viktiga produkter. Detta gör man i syfte för att motverka negativ bytesbalans och på så sätt även ökningen av statsskulden och för att öka den inhemska industrin. Det är även positivt för ett land att ha en varierad produktion av varor och tjänster ifall man hamnar i krig och gränserna (importen) stängs. Man genomför protektionism genom olika handelshinder bland annat importavgifter, importkvoter, tullar, registreringsavgifter med mera.

Motsatsen till protektionism är frihandel. Då kan man köpa varor och tjänster fritt från andra länder vilket bidrar till mindre utveckling hos landets egna medborgare. Vid protektionism sätter man stopp för detta och låter istället det egna landet utvecklas tills de är konkurrenskraftiga, då tar man bort tullarna... Köp tillgång för att läsa mer

Handel och Internationell Ekonomi

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2011-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra fakta med väl utvecklade svar. Mest inspiration gav stycket kring Adam Smith och liberalismen!
 • 2011-12-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Vart kommer Uppsatsens källor ifrån? Jag hade nog inte get den Godkänt enns om den saknar källor
 • 2016-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant uppsats som behandlar många delar av ekonomiskt samarbete
 • 2016-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Gött! Bra kanon bra