Israel-Palestina-konflikten | Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia B
 • MVG
 • 7
 • 2336
 • PDF

Fördjupningsarbete: Israel-Palestina-konflikten | Historia B

En längre fördjupningsuppgift, där eleven redogör för Israel-Palestina-konflikten. Fokus ligger bland annat på orsakerna till konflikten samt dess utveckling över åren. Vidare så diskuterar eleven även faktorer som försvårar arbetet med att finna en lösning på konflikten.

Innehåll

- Israel-Palestina konflikten
- Referensförtäckning

Utdrag

"Det är svårt att ge exakta svar på varför det skapats en konflikt i detta område just eftersom det finns så många aspekter som man kan ta upp, det som däremot är den mest självklara anledningen är att det handlar om ett territoriell och religiöst anspråk till ett område. Man talar alltså om vilka ”landet” tillhör. Medan judarna menar på att landet varit deras, då dem sägs ha fått det av Gud och har bott där ”först” menar palestinierna att dem har bott där i flera tusentalsår och borde kunna fortsätta sitt liv i Palestina. Det många inte vet är att Palestina faktiskt aldrig varit riktigt självständigt, då de styrts av de turkiska otmanska riket i hundra år. Men då britterna tog makten över efter första världskriget lovade man palestinierna ett självständigt land. Men de man senare fick veta var att britterna faktiskt lovat judarna samma sak, ett hem. Judarna hade under denna tid haft en väldigt svår period och man kan nästan påstå att man gjorde detta av ren skuld, man hade helt enkelt skuldkänslor för det som hade hänt under andra världskriget. Men ger det dem rätten att ta tillbaka något som inte varit deras på tusentalsår? Det är ju en svår situation eftersom det faktiskt redan enligt den palestinska regeringen bodde 1 076 783 palestinier där."... Köp tillgång för att läsa mer

Israel-Palestina-konflikten | Historia B

[22]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jag skulle gett ett A i betyg eftersom eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
 • 2012-06-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressanta argument, bra disposition, dock skulle det vara ännu tydligare och enklare för läsaren att förstå om rubriker och styckeindelning inkluderades. tydligre källhänvisningar skulle vara ett ytterligare plus, fotnoter är ett alternativ. Allmännt är texten annars bra.
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fergoijsdiohdioshdoisls,
 • 2016-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sjukt bra och hjälpsam

Material relaterade till Israel-Palestina-konflikten | Historia B.