Jämförelse mellan i och u-land

Se fler bedömningar 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 (6 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2

Ämne

Internationell ekonomi

Betyg

VG

Antal sidor

5

Antal ord

1484

Filformat

PDF

Jämförelse mellan i och u-land

"JÄMFÖRELSE AV TVÅ LÄNDERS UTVECKLING"

Jämförelse mellan Saudiarabien och Frankrike

Lärarens kommentar:
vg

Inledning, syfte & metod:
Jag har valt länderna Frankrike och Saudiarabien som jag ska beskriva dess förhållanden och sedan ska jag sammanfatta och jämföra dessa två länder med varandra. Genom en inblick mellan två länder som har olika omständigheter gällande utveckling, kan man lära sig lite kunskap gällande omvärlden och hur de fattiga länderna har det, samt tvärtom. Jag tar upp de fakta som jag tycker är viktigast för att få veta och sedan ska jag jämföra länderna med varandra för att få en inblick om deras förhållanden.Titel & framsida s.1
Innehållsförteckning: s.2
Inledning, syfte & metod: s.3

Frankrike:
Saudiarabien:

Jämförelse & skillnader s.
Källa s.

Klicka här och ladda ner nu ett steg i rätt riktning när det gäller att komma vidare med din egna uppsats.