Grekland, Rom och Kina | Jämförelse av Historiska Civilisationer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia A
  • MVG
  • 5
  • 2568
  • PDF

Grekland, Rom och Kina | Jämförelse av Historiska Civilisationer

En fördjupningsuppgift som jämför högkulturer och statsskick i Antika Grekland, Rom och Kina. Fokus ligger bland annat på demokrati, politiskt inflytande och kvinnans ställning, och eleven presenterar även samband mellan de tre olika samhällena.

Innehåll

Statsskick

Demokratin under Greklands antik
- Analys och reflektioner

Det romerska kejsardömet
- Analys och reflektioner

Qin och Han – det kinesiska imperiet skapas
Analys och reflektion

Slutsats

Utdrag

"Det finns många fördelar och nackdelar med kejsardömet, den absolut största nackdelen som jag ser med kejsardömet är diktaturen. All makt befinner sig hos en enda person, alla handlingar som görs och alla beslut som fattats går bara via en enda person som ska representera hela sitt rike och all sitt folk. Jag påstår inte att alla beslut och handlingar som fattades av kejsaren var dåliga eller negativa men jag kan tänka mig att det ofta uppstod konflikter pågrund av missnöje. För att ett rike ska kunna fungera bra, ha en god ekonomi och att alla invånare ska vara lyckliga så behövs det råd och åsikter från folket. Om man jämför med demokratin där folket är hjärnan så styrs staten gemensamt, alla beslut fattas gemensamt."... Köp tillgång för att läsa mer

Grekland, Rom och Kina | Jämförelse av Historiska Civilisationer

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-02-09
    Kompletteringen var bra

Material relaterade till Grekland, Rom och Kina | Jämförelse av Historiska Civilisationer.