Medeltiden i Europa och Mellanöstern | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 6
 • 1630
 • PDF

Medeltiden i Europa och Mellanöstern | Frågor och svar

Frågor och svar kring medeltiden i Europa och Mellanöstern. Fokus ligger bland annat på samhällsstrukturen, maktförhållanden, religion, godssystemet, jordbruk, handel, kungamakten, pestepidemin, Sverige under medeltiden, islam, umayyadernas rike och abbasidernas rike. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Varför blev germanska ledare kristna? Varför följde vanliga germaner deras exempel?
2. Beskriv relationen mellan en arrendebonde och en godsägare. Vad fick godsägaren ut av godssystemet? Vad fick bonden?
3. Vad är skillnaden mellan livegna och slavar?
4. Vad är de viktigaste skillnaderna mellan naturahushållning och penninghushållning?
5. Varför var en kung så beroende av sina vasaller?
6. Präster, nunnor och munkar spelade en viktig roll i det medeltida samhället
Ge några exempel.
7. Vilka samband kan du se mellan folkökningen och jordbruket?
8. Vad betydde utvecklingen för bönderna själva?
9. Hur förändrade den ökande handeln människornas liv? Hur påverkades samhället i stort?
10. Finns det några motsvarigheter till gillen och skrån i vårt samhälle idag? Vilka likheter och skillnader ser du?
11. Kungarna kunde öka sin makt under högmedeltiden. Hur gick det till?
12. Var den ökade kungamakten bra för alla? Fanns det några förlorare? Vilka i så fall?
13. Varför lyckades man inte stoppa pestepidemin?
14. Hur påverkades samhället av pestepidemin? Först? Och sedan?
15. Hur kom de första parlamenten till? Varför behövdes de?
16. I Sverige började medeltiden mycket senare än i resten av Europa. Varför det?
17. Hur kom det sig att Sverige blev ett kristet land?
18. Några av medeltidens svenska exportprodukter är viktiga än idag. Vilka? Varför just de?
19. Hur kom det sig att Sverige gick med i en nordisk union?

Den islamiska världen
20. Än idag finns det två huvudinriktningar inom islam, sunna och shia. Förklara bakgrunden.
21. Araberna anföll sina grannstater och erövrade efterhand allt större områden. Vad tror du de ville uppnå?
22. Vad var den viktigaste skillnaden mellan umayyadernas rike och abbasidernas?
23. På många håll var jordbruket ganska traditionellt. Man satsade inte så mycket på förbättringar. Varför inte?
24. Under en stor del av medeltiden låg den islamiska världens lärda långt före sina västereuropeiska kollegor. Vad tror du det berodde på?

Utdrag

"7. Vilka samband kan du se mellan folkökningen och jordbruket?
Det gjorde framsteg inom jordbruket, bland annat skapade man nya byar i Östeuropa, allra främst i områden som var glest befolkade. Förmånliga villkor utlovades till de som flyttade dit, detta gjorde att många fattiga bönder sökte sig till de nya byarna för att börja om på nytt

8. Vad betydde utvecklingen för bönderna själva?
Utvecklingen gjorde att böndernas skördar blev så pass stora att de fick ett överskott och kunde sälja de delar av skörden som de inte behövde själva. Bönderna fick mer frihet, och istället för att utföra dagsverken och betala arrende med en del av skörden, betalade de en fast summa varje år."... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden i Europa och Mellanöstern | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra fick svar på många frågor!
 • 2011-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det var ganska bra, fint skrivet. du förklarar nästan allt

Material relaterade till Medeltiden i Europa och Mellanöstern | Frågor och svar.