Judendom och islam | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Religionskunskap
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 3828
 • PDF

Judendom och islam | Jämförelse

En jämförelse av judendomen och islam där eleven bland annat redogör för synen på gud och hur man väljer att leva sina liv.

Innehåll

Judendomen
Grundare
Gudstjänstlokal
Heliga dagar
Heliga skrifter
Spridning och utövare
Gud
Människan
Viktiga Regler
Trosbekännelse
Högtider
Mål med livet
Symboler
Heliga platser
Inriktningar
Konflikter
Islam
Grundare
Gudstjänstlokal
Helig dag
Heliga skrifter
Spridning
Gud
Människan
Viktiga regler
Högtider
Mål med livet
Symboler
Heliga skrifter
Inriktningarna
Konflikter
De osams stridande mellan Judarna och muslimerna.
Likheter och skillnader
Argumentationer
Mer om stridandet
Källförteckning

Utdrag

Islam
Grundare
Grundaren till Islam är profeten Muhammed.
En dag när Muhammed var i en grotta för att be, kom ängeln Gabriel (Guds sändebud)och sa att han var utsedd till Guds profet. Muhammed tog på sig uppgiften och berättade Guds budskap för människorna. I fortsättning fick han ständigt nya budskap från Gud.
Vissa människor trodde allvarligt Muhammed att han var Guds sändebud. Och blev hans anhängare. så småningom kallade dom sig själva för muslimer. När det var all fler som hängde på Muhammeds lära, blev de rika köpmännen oroliga. De var rädda att förlora inkomsterna från de många pilgrimerna, som kom till staden för att offra till olika gudar. Därför förföljdes köpmännen hans anhängare och hotade att döda dem. Till sist var han tvungen att fly med sina anhängare till staden Jatrib. Detta hände år 622 och det är då muslimernas tid räkning börjar. När folket i Jatrib (Medina) inte ville acceptera hans påstående, blev det konflikter. Konflikterna ledde till fler olikheter. Och till en ny
religion- Islam.
Muhammed gjorde staden Medina till ett bättre samhälle, och ett mer utvecklad stad. Fler folk älskade honom. Muhammed blev härskare där. När han blev härskare där gick han med sina anhängare mot Mekka, och erövrade staden. Då kunde man säga att Muhammed var härskare över hela Arabiska halvön.
Enligt muslimer var inte Muhammed Grundaren till Islam. Islam har nämligen alltid funnits som Gud. Muhammed var bara en profet såsom Jesus och Mose. Muhammed var dock den siste och största i raden av profeter.

Gudstjänstlokal
Muslimerna gudstjänstlokal kallas för Moské. Dom kan vara mycket olika. Men oftast har man en kupol och höga torn som kallas för minareter.
Det finns ingen präst som leder gudstjänsten. Utan man ber tillsamman. Den som leder bönen är en Inam. Han läser ut koranen och håller en kort predikan.

Helig dag
Den dag som är mer helig än de andra dagarna är fredagen. Det är den stora gudstjänstdagen inom Islam. Då samlas framför allt männen i moskén, samt längst bak i moskén. Fredagen är inte någon helt arbetes fri dag. Men i alla muslimska länder hålls arbetsplatserna stängda när gudstjänsten pågår.

Heliga skrifter
Islams heliga skrift är koranen. Koranen gjordes lite efter Muhammeds död. Då man samlade in alla uppenbarelser som Muhammed hade sagt till folket i en bok. Och eftersom det är Gud som har gett dessa ord till Muhammed är allt som står i koranen direkt från Gud, och inget är fel. I koranen står det allt. Hur man ska leva, hur man ska göra för att leva bra, regler för levnader, råd m.m.
Koranen är en självklar del i muslimens vardag, både hemma och moskén. Man läser i och ur Koranen varje dag, dels när det är böndags och dels när man vill ha stöd eller råd om man till exempel är sjuk eller ledsen.

Spridning
Religion Islam har växt mycket snabbt. Den har omkring 1 miljard anhängare. Den religionen finns bland annat i Arabien, Turkiet, Iran, Irak, Libanon och många fler.
I Sverige har antalet muslimer ökats på grund av invandring. Idag finns omkring 400 000 muslimer i Sverige.

Gud
Gud heter Allah, och han är den enda guden. Gud vet allt och ser allt. Gud har ingen form eller kropp, är varken manlig eller kvinnlig och har varken början eller slut. Allah skapade hela världen och allt som finns i den.

Människan
Människan ska underkasta sig och göra som Gud säger. Människan är i grunden god och förnuftig men kan också göra fel.
Alla föds som muslimer.


Viktiga regler
Muslimerna följer efter många regler. Många följer regler som står i koranen.
I koranen står det tillexempel att man inte ska äta blodmat eller griskött.
Det fem grunderna som man måste leva efter för att bli muslim är de fem plikterna som också kallas för de fem grundpelare.
Dessa följs så här:

1.Trosbekännelse: Det finns ingen gud, utom Gud. Muhammed... Köp tillgång för att läsa mer

Judendom och islam | Jämförelse

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2011-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker att det är bra att du har blandat fakta med egna åsikter. Argumentationerna var jättebra och det gav mig mycket inspiration till ett fördjupningsarbete som jag ska göra i religion. Inga slarvfel och bra upplagt! Ännu mer reflektioner hade gjort den ännu bättre.
 • 2011-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var väldigt bra information och den var lättläst! Jämförelsen gav mig många nya infallsvinklar på religionen vilket var väldigt bra Inte vad jag kan se, tycker den var helt perfekt för det jag läste den för
 • 2017-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet, mycket lätt att förstå
 • 2016-11-12
  det var mycket hjälpsam för mig