Jämställdhet i Sverige | Arbetslivet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 7
 • 2893
 • PDF

Jämställdhet i Sverige | Arbetslivet

En fördjupningsuppgift som undersöker jämställdheten i Sverige, med fokus på arbetsliv, löner och jobbpositioner.

- Hur ser jämställdheten ut historiskt i Sverige?
- Hur ser jämställdheten ut i arbetslivet?
- Hur kan Sveriges jämställdhet förbättras?

Innehåller källhänvisning löpande i texten.

Innehåll

- Sammanfattning
- Inledning
- Metod
- Resultat
- Diskusson

Utdrag

Inledning
I denna kommande studie kommer jag rikta in mig på jämställdhet i arbetslivet. Jag kommer att undersöka hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden mellan genus, jag kommer att diskutera hur jämställdheten har sett ut bakåt i tiden och jag kommer även att undersöka vad eventuella skillnader kan bero på då det till exempel gäller löner och arbetspositioner. Till sist kommer jag även diskutera kring vad som skulle kunna bidra till en ökad, förbättrad jämställdhet.

Detta är utan tvekan ett ämne värt att spåna, analysera och diskutera kring då det är ett mycket betydelsefullt ämne för ett fungerande samhälle. En fungerande jämställdhet där män och kvinnor har samma chans till inflytande och påverkan bidrar inte bara till en bättre demokrati utan också till en bättre ekonomi och välfärd... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet i Sverige | Arbetslivet

[21]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-22
  mycket bra, man förstår allting. Bra innehåll, utmörkt text med bra förklaringar som är nyanserat. Alltid bra att få insperation av sådana texter. Arbetsmarkanden var bra, men avslutningen finns inte med
 • 2015-02-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Superbra upplägg Inledningen var mest spännande och inspirerande Jag saknar inget
 • 2016-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dsjfkldsjfklsjdklfjslkdfjlskdjfk
 • 2015-12-12
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Fcfccfccfffcfcfcfcfccff