Jordbruk i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Geografi A
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1608
  • PDF

Jordbruk i Sverige | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Sveriges jordbruk där eleven bland annat skriver om jordbruket i olika delar av Sverige.
Notera att det inte är några källor.

Innehåll

Sydsverige
Mellansvenska Sänkan
Norrlandskusten
Miljöpåverkan
Hoten mot mångfalden
Jordbrukets mekanisering
Kemiska bekämpningsmedel
Rödlistan

Utdrag

Jordbruk i Sverige eller lantbruk är en näringsform av jordbruk som innefattar djurskötsel, skogsbruk, med mera..
Sveriges jordbruk är inte lika framgångsrikt som Danmarks, förutom i Skåne. Där är Vegetationsperioden lika lång som i Danmark. 7% av Sveriges yta är åkermark

Sveriges jordbruk är uppdelade i tre områden;
Sydsverige
Skåne, Halland, Blekinge, Öland och Gotland. Vegetationsperioden är 6 månader. Här odlas framförallt vete, korn, raps och sockerbetor. Man odlar också mycket potatis, ärtor och andra grönsaker.
Mellansvenska Sänkan
Mälardalen. Vegetationsperioden är ca 6 månader. Området var havsbottnen efter istiden och jorden är därför väldigt bördig. .Gårdarna i mellansvenska sänkan är i regel större än i andra delar av Sverige. Här finns gårdar och slott som har haft tillhörande marker ända sedan 1600-talet. Många gårdar ägnar sig inte åt boskapsskötsel utan bara åt odling av vallväxter, potatis, korn och vinbär, främst vete och raps. Raps började man odla i Sverige under andra världskriget när man inte kunde importera mejeriprodukter från andra länder.
Norrlandskusten
Norrlands kust har Sveriges högsta kustlinje. Åkrarna är därför gammal havsbotten. Älvarna som går genom områdena har också lämnat slam efter sig som också ger näring till åkrarna. Vegetationsperioden är kort, bara 3-4 månader.
Miljöpåverkan
Den stora användningen av handelgödsel har påverkat framförallt Hallandskusten och Östersjön. Gödseln göder plankton som då växer och när de dör förbrukar de syre. Då sjunker syrehalten nere vid bottnen. Det gör att djuren där nere dör av syrebrist. En annan miljöpåverkan är ammoniak som uppstår vid ..... Köp tillgång för att läsa mer

Jordbruk i Sverige | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.