Kärnkraft och fossila bränslen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap
 • B
 • 3
 • 1432
 • PDF

Kärnkraft och fossila bränslen | Jämförelse

En jämförelse mellan kärnkraft och fossila bränslen där eleven undersöker vilket alternativ som är bäst.

Innehåll

Kärnkraft
Fossila bränslen:
Jämnförelse
Hur ser framtiden ut för kärnkraft och fossila bränslen?:
Så, vilken utav dessa energikällor är den bästa?:
Källor

Utdrag

Jag har valt att jämföra de två energikällor som idag får mest kritik mot sig. Det ena på grund utav sitt avfall som är livsfarligt för människa och natur i över 100 000 år och det andra som varje dag bidrar till miljöförstöring i form av utsläpp och oljeläckage, nämligen kärnkraft och fossila bränslen.
Jag tänker att det kan vara intressant att undersöka dessa på närmare håll och argumentera om vad som i slutändan kan vara det bästa.

Kärnkraft går ut på att man klyver tunga atomkärnor i reaktorer. När man klyver atomkärnor så kan man omvandla en stor del utav atomernas kärnenergi till värmeenergi. Den värmeenergin hettar man sedan upp vatten med så att det bildas ånga som får en turbin att snurra och i sin tur sätta igång en generator. Generatorn i sin tur omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi.
(BILD)
Världen är i nuläget beroende utav kärnkraften eftersom att det går att utvinna en stor mängd energi från liten mängd materia. 26 % utav Sveriges energi kommer från kärnkraften och det är ännu större procent i övriga delar utav världen. Anledningen till att Sverige har mindre kärnkraft beror på att vi har god tillgång till vattenkraft i och med våra många forsar.
Kärnkraft släpper inte ut någon koldioxid och på så sätt kan man säga att kärnklyvning är en miljövänlig energikälla.
Det stora problemet med kärnkraften är de radioaktiva avfallen. När man klyver atomerna så är de nya atomerna som bildats mycket radioaktiva. Radioaktiv menas med att de sönderfaller av sig själva under en mycket... Köp tillgång för att läsa mer

Kärnkraft och fossila bränslen | Jämförelse

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  tänk på att jämföra på ett ekonomiskt, effektivitets plan
 • 2013-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra skrivrn med en djup analys. Kunde haft källkritik
 • 2015-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ubhkvbhnjlbuiobvuobgbugbög
 • 2015-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt informativ var den