Könsroller | Arv eller miljö? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • Inget betyg givet
  • 13
  • 8312
  • PDF

Könsroller | Arv eller miljö? | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om könsroller, som avser att utreda hur de har uppstått och hur mycket av våra könsroller som beror på arv respektive miljö. Eleven lyfter fram både fysiska och antagna psykiska och beteendemässiga skillnader mellan könen, och diskuterar sedan kring arv och miljö utifrån ett flertal forskningskällor med både fysiologiska, psykologiska och samhälleliga perspektiv.

Innehåll

Könsroller - arv eller miljö?

- Syfte och frågeställning
- Källkritik
- Avgränsningar
- Fysiska skillnader
- Hjärnan och intelligensen
- Könssegregering för könsintegrering
- Olika från födseln
- Arv eller miljö
- Egna reflektioner
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Forskarna försökte förgäves att visa att könen inte skiljdes intelligensmässigt på något sätt. Medan man var upptagna med att utarbeta könsneutrala IQ-tester såg man de bevis som pekade på att könen verkligen var olika som en ren förtretlighet. Man menade att barn vid födseln är psykosexuellt neutrala och att deras senare könsroll är ett resultat av social anpassning. Den främsta förespråkaren för ”neutralitetsteorin” var... Köp tillgång för att läsa mer

Könsroller | Arv eller miljö? | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.