Kalla krigets uppkomst ur matrealist och idealistsynsätt | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Historia
 • MVG
 • 3
 • 1286
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kalla krigets uppkomst ur matrealist och idealistsynsätt | Historia

En fördjupningsuppgift i Historia, där eleven undersöker Kalla krigets uppkomst ur 2 olika perspektiv: matrealistiska och idealistiska. Fokus ligger bland annat på Kalla krigets händelseförlopp samt de olika ländernas agerande och motiv för inblandning. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

MVG.

Utdrag

"Efter andra världskriget hade Sovjetunionen inga större planer på att försöka ta över mer mark. Det man nu prioriterade var att hålla kvar och få ett ordenligt fäste i alla länder som tillhörde Sovjet. Den dåvarande ledaren Stalin ville förena den östra delen av Tyskland med alla andra närvarande länderna som Sovjet hade makten över. På så sätt skulle man ha Tyskland ännu mer ur vägen vid kommande krig om man redan fullt kontrollerade landet. Väst makterna å andra sidan hade helt andra planer. Man ville skapa en väldigt stark västtysk stat som skulle få en egen valuta och på så sätt hålla samman länderna mer och stärka det då, sönderbombade Europa. Detta stred helt emot Stalins och Sovjets planer och konflikten förvärrades. Man ville nu försöka att helt driva ut väst-makterna ur Tyskland och själv skapa en kommunistisk stat som gick under Sovjets befäl.

Sovjet placerade ut avspärrningar vid gränsen som skilde det västra Europa mot det östra. I och med detta hade Sovjet full kontroll över gränsen och kunde styra vad som kom över gränslinjen och vad som inte gjorde det. Denna avgränsning blev senare känd som ”järnridån”, detta igenom Winston Churchills tal. I detta tal kritiserade han sovjet och hur deras avdelning av Europa bildade en ”järnridå”. Detta var naturligtvis något som förvärrade konflikten ytterligare."... Köp tillgång för att läsa mer

Kalla krigets uppkomst ur matrealist och idealistsynsätt | Historia

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2011-06-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra och ingående skrivet, intressanta tankar och materialism. Uppsatsen känns dock lite för vinklad, borde varit mer objektiv.
 • 2014-04-13
  Bra jobbat! Tyckte att den gav bra information
 • 2015-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra den var !!!!!!!!!!!!