Immanuel Kant | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Filosofi A
 • VG
 • 5
 • 1114
 • PDF

Immanuel Kant | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om den tyske filosofen Immanuel Kant där eleven skriver om hans liv och filosofiska teorier.

Innehåll

Bakgrund
Etik enligt Kant
Plikten
Det kategoriska imperativet
Autonomi och frihet
Sammanfattning

Utdrag

Bakgrund

Filosofen Immanuel Kant föddes, och verkade resten av sitt yrkesamma liv i Königsberg, Tyskland. Han växte upp i en pietistisk familj och gick i pietistisk skola innan han började studera på universitetet i Königsberg vid 16 års ålder. Här studerade han flera ämnen och kom i kontakt med filosofi; han studerade bland annat Leibniz. Han verkade som privatlärare under studietiden och 1755 tog han en doktorsexamen i kemi och gav samtidigt ut sitt första verk om metafysik. Som docent började Kant undervisa vid universitetet i Königsberg i en mängd olika ämnen - logik, matematik, metafysik, etik, geografi med flera - och fortsatte att ge ut skrifter i de olika ämnena - 'En andeskådares drömmar' blev hans viktigaste verk under den här tiden. Men det var som professor i filosofi som Kant gjorde sig ett namn. Han blev professor 1770. Han undervisade i logik och metafysik och blev mycket populär bland studenterna på 1780-talet. Andra började att undervisa i hans filosofi och han blev intagen i vetenskapsakademin i Berlin. Det första stora verket som Kant gav ut hette ‘Kritik av det rena förnuftet' och utkom 1781. Efter detta publicerades en mängd verk och artiklar, bland de stora hittar vi bland andra: ‘Inledande anmärkning till varje framtida metafysik som vill framträda som vetenskap', ‘Grundläggning av sedernas metafysik', ‘Kritik av omdömesfrågan' och ‘Kritik av det praktiska förnuftet'.


Det är inom kunskapsteori ...... Köp tillgång för att läsa mer

Immanuel Kant | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!