Kemi Prov

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 484
 • PDF

Kemi Prov

Svarer vad som kommer på ett kemi prov:

Hur är en atom uppbyggd?
Vad skiljer olika atomer åt?
Vad är valenselektroner?
Vad menas med atomnummer och elektronskal?
Hur är periodiska systemet uppbyggt?
Skillnaden mellan atom och jon?
Hur kan en molekyl bildas?
Vad är en molekyl?

Lärarens kommentar

Mycket bra!!

Elevens kommentar

Mycket bra beskrivet!

Utdrag

Atomen består av en atomkärna och elektroner som kretsar kring atomkärnan.
Atomkärnan innehåller protoner och neutroner. Protonerna är plusladdade och neutronerna är neutrala. Atomens vikt utgörs i princip av atomkärnan. Neutronernas uppgift är att hålla ihop protonerna.
Elektronerna är minusladdade. I en atom är antalet elektroner exakt lika stort som antalet protoner i kärnan.

Först är det en atomkärna sedan ett K-skal och efter det L-skal forts.
I K-skalet kan det högst vara 2 elektroner. I de andra skalen kan det högst vara 8 elektroner
... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi Prov

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  dokumentet innehåller många frågor men många frågor är obesvarade
 • 2011-12-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ej klar upssats saknas många svar på många av frågor
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  efrghjkiloikujyhtgrfe
 • 2015-09-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Du har missat väldigt mycket frågor.