Klimatförändringar och Miljö

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Miljökunskap
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 548
 • PDF

Klimatförändringar och Miljö

En kortare fördjupningsuppgift som undersöker huruvida klimatförändringarna är så pass allvarliga som påstås i media, samt vad individer kan göra för att värna om miljön. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Är klimatförändringarna så allvarliga som media försöker göra det?
- Detta är vad du kan göra för miljön

Utdrag

"Om vi alla tänkte lite mer på hur mycket vi faktiskt slösar när vi låter vattnet rinna, ha lyset tänt och el apparater på stand-by tror jag att människor skulle lägga en extra tanke på miljön och bli mer miljövänligare. Vi skulle lära oss att uppskatta naturen mer och inte ta den förgivet som vi gör nu. Vi tror att allt kommer vara som det är just nu men så är det inte. Som allt ser ut nu och med de få åtgärder som finns kommer vi inte ha ett sådant rikt djur och natur liv kvar."... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatförändringar och Miljö

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Bra info något kortfattad
 • 2014-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  dadsadadasdadasdadadadafa
 • 2015-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • 2015-03-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den är helt okej :I det är något att utgå ifrån om man nu ska skriva om antiken.