Piaget: Kognitiv utveckling | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 501
 • PDF

Piaget: Kognitiv utveckling | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Psykologi som handlar om utvecklingspsykologen Jean Piagets teorier om kognitiv utveckling. Med utgångspunkt i Piagets forskning inom ämnet, redogör eleven för hans teori om de fyra olika kognitiva utvecklingsfaserna.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Kognitiv utveckling

- Den sensomotoriska fasen
- Den preoperationella fasen
- Den konkreta operationella perioden
- Den formellt operationella perioden

Utdrag

Den sensomotoriska fasen som varar mellan 0 till cirka 2 år. Denna fas kallas också för spädbarnsperioden och här upptäcker barnet världen genom rörelser och sinnen. Barnet lär sig här de fyra kunskapskategorier: objekt, tid, rum och kausalitet. Det är viktigt att barnet lär sig förstå att objekt, människor och platser fortsätter att finnas även om inte barnet ser eller har något samspel med det. Piaget experimenterade mycket med... Köp tillgång för att läsa mer

Piaget: Kognitiv utveckling | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2011-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den här uppsatsen var mycket till hjälp, tack.
 • 2015-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kortfattat och bra:))