Korsningsschema och frågor kring genetik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • MVG
 • 4
 • 754
 • PDF

Korsningsschema och frågor kring genetik

Det innehåller korsningsschema och frågor kring genetik.

Lärarens kommentar

mycket bra svarat och välgjorda korsningsschema

Innehåll

1. Lisa är homozygot för bruna ögon Kalle är homozygot för blå ögon. Rita ett korsningsschema för att ta reda på vilken ögon färg deras barn skulle få. (brunt är dominant över blå).
2. En brunögd kvinna får barn tillsammans med en blåögd man. Barnet får blå ögon, vilken alleluppsättning har kvinnan?
3. Du ska korsa två tomat plantor med avseende på tomatens färg (röd eller gul) och längd(om växten blir hög eller lågväxt). Rött är dominant över gul och hög växt är dominant över lågväxt.
Den ena tomatplanta är homozygot recessiv för gula tomater och heterozygot för längd. Den andra tomatplantan är heterozygot för färgen men homozygot för längd. Rita korsningsschema och ta reda på klyvningstalet (både fenotypen och genotypen) .
4. Hur kommer det sig att det är vanligare med rödgrön - färgblindhet hos män än kvinnor?
5. Kan man födas med en kromosom för mycket eller med en kromosom för lite? Förklara.

Korsningsschema och frågor kring genetik

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-09
  Ett tydligt arbete som hjälper till att förklara korsningsschemans uppbyggnad.
 • 2011-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra! Tack för hjälpen nu kunde jag förså genetik tack vara den här uppsatsen!
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  fantastisk beskrivning
 • 2015-04-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt tydligt och bra beskrivet!