Kraftmätning - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • VG
  • 5
  • 692
  • PDF

Kraftmätning - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att genomföra en kraftmätning där tyngdkraft, massa och tyngdfaktor undersöks. Eleven har fått följande kriterier för genomförandet:

- använd Dynamometer
- förstå och använd formen (F= m * g)
- förstå skillnaden mellan tyngdkraft och massa
- räkna ut tyngdfaktorn med hjälp av tyngdkraften och massan

Lärarens kommentar

Han tyckte den var bra med han sa jag behövde anvnda mig av microsoft verktyglåda för att skriva formler

Elevens kommentar

Beskriv lite bättre i diskussionen. och slutet ska ha en fortsättning

Innehåll

- Inledning
- Syfte med labben
- Material
- Utförande och resultat
- Felkälla
- Diskussion

Utdrag

"Material:
• Dynamometer, 2N
• Olika vikter
• Stativfot
• Stativarm
• Stativkrok
• Precisionsvåg

Utförande:
Försök 1: Räkna ut tyngdkraften och massan
Labben börja med att det skulle skrivas en lista över vilka 15 föremål som skulle vägas i ordning. När det var klart så skulle man montera fast dynamometerns ögla med stativets krok. Sedan skulle alla föremål först vägas med en våg sedan skulle kraften mätas på föremålet med en dynamometer. Detta skulle upprepas 15 gångeer eftersom det finns 15 föremål.

Försök 2: i utförande på försök 2 så skulle tyngdfaktorn räknas ut, vilket man gör enligt former: N / kg = N/kg. Alltså delade tyngdkraften på massan för att få reda ut tyngdfaktorn."... Köp tillgång för att läsa mer

Kraftmätning - Labbrapport i Fysik A

[0]
Inga användarrecensioner än.