Kraftmätning och dynamometer: Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • MVG
 • 6
 • 1004
 • PDF

Kraftmätning och dynamometer: Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka kraftmätning. Detta görs genom att:

• Väga olika föremål.
• Använda dynamometern på rätt sätt för att mäta tyngdkraften på olika föremål.
• Beräkna tyngdfaktorn (g) i klassrummet med hjälp av en viss formel.

Lärarens kommentar

Läraren tyckte att den var jätte bra och utförlig skrivit

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Material
- Utförande och resultat
- Diskussion
- Felkälla

Utdrag

"Material:
• Dynamometer: 2N, 5N, 10N
• 15 olika vikter
• Stativfot
• Stativarm
• Stativkrok
• Precisionsvåg

Utförande och resultat:
Först så valdes en lämplig laborationsplats där laborationen kunde utföras. Därefter hämtades all material som behövdes. Det valdes 15 stycken olika vikter med olika former, en dynamometer (2N) för små vikter, 5N för lagom stora vikter och 10N för stora vikter. Sedan monterades stativet med dynamometerns ögla i stativets krok. Uppgiften gick till att räkna ut tyngdkraften för de olika föremålen.
Tyngdkraften av vikterna börjades väga i storleksordning. Först vägdes de små vikternas tyngdkraft med dynamometer 2N, sedan vägdes deras massa med precisionsvågen. Därefter vägdes mellan stora vikternas tyngdkraft med dynamometer 5N, och deras massa med hjälp av precisionsvågen. Samma genomförande gjordes med de stora vikterna, men genom att använda dynamometer 10 N. Vikterna vägdes med noggrannhet, resultaten av varje vikt antecknades var och för sig med vilken dynamometer de vägdes med.

Eftersom tyngdfaktorn är kg/N så omvandlades massan som är vägd i gram till kilogram och den fylldes in i en tabell. Eftersom tyngdfaktorn är kg/N så omvandlades massan som är vägd i gram till kilogram och den fylldes in i en tabell."... Köp tillgång för att läsa mer

Kraftmätning och dynamometer: Labbrapport i Fysik A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  tillräcklig. bra att använda många vikter