Kroppsspråk | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska A
 • MVG
 • 3
 • 1361
 • PDF

Kroppsspråk | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven skriver om kroppsspråket och dess betydelse i kommunikationen.
Notera att det saknas källor.

Innehåll

Inledning
Mimik
Gester
Utseendet
Kroppshållning
Närhet i kroppsspråket – Fysisk kontakt
Intimavstånd – Revir och zoner
Män och kvinnor
Mina kommentarer/analys av ämnet

Utdrag

Kroppsspråket är den ordlösa kommunikationen eller den så kallade icke-verbala kommunikationen som tillsammans med ord, betoning och tonläge gör så att vi kan interagera och deltaga i det sociala samspelet med andra människor. Icke-verbal kommunikation, så som kroppsspråket präglar och sätter, tillsammans med övrig kommunikation, stämningen för allt du vill förmedla. Kroppsspråket handlar om att sända och mottaga ordlösa meddelanden. Icke-verbala signaler används också för att reglera samtal. Detta kan ske både medvetet och omedvetet.


Oavsett kultur, uppväxt, bakgrund och kroppsspråk har vi rent kommunikativt en sak gemensamt;
vi tolkar in och lägger stor vikt vid kroppsspråket när vi lyssnar. Kroppsspråkets utveckling är något som sker i samspel med omgivningen, det är ett inlärt beteende som börjar ta form och utvecklas på en tidig nivå i livet. Det är det första språk barnet lär sig tolka och behärska. Det sker först genom samspel med modern eller annan ansvarig person. Kroppsspråket är därför inte universellt utan präglat av familj, kultur och personlighet. Processen och utvecklingen fortgår livet igenom. Detta sker genom att omgivningen analyserar personens omedvetna kommunikation och lär sig att avläsa den och tvärt om, detta ökar samspels möjligheter. Kroppsspråket har en stor betydelse vid all kommunikation som förmedlas via fysisk kontakt.


För att kunna förstå vikten av kroppsspråket när man kommer till kommunikation mellan .... Köp tillgång för att läsa mer

Kroppsspråk | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  heeeeeeeeeeeeeelt ok