Kuwaitkriget och Källkritik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 9
 • 2990
 • PDF

Kuwaitkriget och Källkritik

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att redogöra för Kuwaitkriget (Gulfkriget) - dess bakgrund, aktörer och händelseförlopp. Vidare så analyserar eleven även de källor som använts i arbetet med stor källkritisk noggrannhet.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Källkritik
- Undersökning
- Vad hände?
- Vilka var med?
- Slutsats
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"1 Inledning: Kriget om det svarta guldet, det är något som Kuwait kriget precis var. Under 1990-1991 pågick kriget om ʼ”pengar” något som skulle föra konsekvenser ända tills våran tid. Jag ska nu beskriva kriget samt behandla källorna jag använt i en BÄNT analys. Nästan genom hela den mänskliga historien har persiska viken och områdena runt den varit en strategisk position ända från de gamla faraoerna tid tills ”nutid”, då var det handelsområden men idag är de oljan eftersom större delen av världens olje reserver finns i dessa områden.

1.1 Syftet: Syftet med arbetet är att analysera konflikten i Kuwait och koppla den till modellerna som finns för att Beskriva internationella relationer."... Köp tillgång för att läsa mer

Kuwaitkriget och Källkritik

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-29
  den var bra och källorna var trovärdiga dock inte wiki etc.
 • 2016-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Har ej läst den än så bedömer senare
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra, saknade en hel del begrepp
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fvgbhjkil,ikujyhgtfrdefrtghyujikujyh

Material relaterade till Kuwaitkriget och Källkritik.