Kuwaitkriget och Källkritik

Se fler bedömningar 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 (8 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1

Ämne

Samhällskunskap A

Betyg

MVG

Antal sidor

9

Antal ord

2990

Filformat

PDF

Kuwaitkriget och Källkritik

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att redogöra för Kuwaitkriget (Gulfkriget) - dess bakgrund, aktörer och händelseförlopp. Vidare så analyserar eleven även de källor som använts i arbetet med stor källkritisk noggrannhet.

Innehåll
- Inledning
- Syfte
- Metod
- Källkritik
- Undersökning
- Vad hände?
- Vilka var med?
- Slutsats
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag
"1 Inledning: Kriget om det svarta guldet, det är något som Kuwait kriget precis var. Under 1990-1991 pågick kriget om ʼ”pengar” något som skulle föra konsekvenser ända tills våran tid. Jag ska nu beskriva kriget samt behandla källorna jag använt i en BÄNT analys. Nästan genom hela den mänskliga historien har persiska viken och områdena runt den varit en strategisk position ända från de gamla faraoerna tid tills ”nutid”, då var det handelsområden men idag är de oljan eftersom större delen av världens olje reserver finns i dessa områden.

1.1 Syftet: Syftet med arbetet är att analysera konflikten i Kuwait och koppla den till modellerna som finns för att Beskriva internationella relationer."... [läs mer nu]