Basiska egenskaper och kolväten | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 361
 • PDF

Basiska egenskaper och kolväten | Frågor och svar

Frågor och svar om lösningar med basiska egenskaper samt om olika typer av kolväten. Eleven har läst kursen Naturkunskap A och har svarat på följande två frågor:

1. Vad kännetecknar lösningar med basiska egenskaper? Ge också några exempel och ange deras användningsområden.

2.Tag upp och diskutera olika typer av kolväten, jämför deras kemi och användningsområden.

Utdrag

1. Vad kännetecknar lösningar med basiska egenskaper? Ge också några exempel och ange deras användningsområden.

Svar: När vissa salter som innehåller hydroxidjoner(OH¯) löses i vatten leder detta till att lösningen får basiska egenskaper.

T ex här har vi några basiska lösningar.

1. Natriumhydroxid (NaOH) som säljs under namnet Kaustik (=frätande) soda, är en salt som används som b.la. Rengöringsmedel och är mycket frätande pga den starka basiska egenskapen som den får när den reagerar med vatten.
2. Kaliumhydroxid ..... Köp tillgång för att läsa mer

Basiska egenskaper och kolväten | Frågor och svar

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2013-01-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är uppdelat bra men lite stavfel här och där (men det spelar ju inte så stor roll i Naturkunskap). Jag skulle säga att svaret på frågan är ett starkt G. För högre måste man nog lägga in lite mer information och visa att man förstår vad som händer och att man förstår skillnaderna! Mera jämförelser etc. :) Jag fick hjälp med hur jag ska lägga upp svaret, ordningar etc. Tack för det!
 • 2014-11-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej svar, men upplever att en del är skrivet rakt av utifrån boken...?
 • 2016-01-21
  En bra beskrivning och bra fakta
 • 2015-01-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  välskriven, bra att komplitera sitt arbete med.