Newtons Lag: Acceleration, massa och kraft - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • G
 • 4
 • 669
 • PDF

Newtons Lag: Acceleration, massa och kraft - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka Newtons lag och sambandet mellan acceleration, massa och kraft.

Notera att teorifrågorna som besvarats i början på dokumentet är oanvändbara då eleven ej specificerat vilka frågor det är han svarat på.

Innehåll

- Syfte
- Teori
- Material
- Utförande
- Beräkningar och resultat
- Tabell beräkningar
- Beräkningar av diagram
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Material:
Luftkuddebana med tillbehör, miniräknare, vikter, elektrisk våg och papper med penna

Utförande:
Satt upp och riggade luftkuddebanan enligt instruktioner
Mätte den totala massan av vagnen och alla vikter( en vikt = 1gram)
Vi började med 3 gram som dragningskraft, startade maskinen och tog ut våra mätvärden. Varje mätning därefter lade vi till ett extra gram som dragkraft.
Vid varje gång använde vi oss av miniräknare för att får fram accelerationen (m/s²) och kraften(N)."... Köp tillgång för att läsa mer

Newtons Lag: Acceleration, massa och kraft - Labbrapport i Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Allt är bra, alla ideer man får
 • 2015-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ffjxcv hjjjhv ghjjv. gh