Separera sand från salt - Labbrapport i Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • MVG
 • 3
 • 668
 • PDF

Separera sand från salt - Labbrapport i Kemi A

En laborationsrapport som redogör för hur en homogen blandning av salt och sand kan separeras.

Lärarens kommentar

Läraren tyckte att labbraporten är jättebra skriven

Innehåll

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes
- Experiment
- Material
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Observationer
- Diskussion

Utdrag

"Material:
• 2 Bägare
• En filtertratt
• Ett filterpapper
• En degeltång
• Brännare med trefot och trådnät

Kemikalier:
• Sand (SiO2)
• Salt (Nacl)
• Vatten

Utförande:
Först hämtades allt material och kemikalier som behövdes. Sanden och saltet hälldes i en bägare och vatten tillsattes. Sedan behövdes filtertratten, filterpapper och en annan bägare. Filterpappret veks 2 gånger i mitten och formades till en tratt som sattes på filtertratten. Tratten las i bägaren och så tillsades blandingen igen.

Sanden finns i tratten medans saltlösningen i bägaren. Sedan behövdes brännaren som hjälpmedel för att avdunsta vattnet med att koka bort den. Vid kokning av saltlösningen arbetades i dragskåpet. Efter ungefär 10-15 min så behövdes degeltångs hjälp för att inte bränna upp handen när brännaren tas ut från dragskåpet.
Därefter diskades allt material som användes vid laborationen."... Köp tillgång för att läsa mer

Separera sand från salt - Labbrapport i Kemi A

[19]
Användarnas bedömningar
 • 2011-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker att hon har fått med allt som ska vara i en labbrapport och allting är skrivet väldigt bra. Jag behövde hjälp med om vad man kan skriva i inledningen och jag tycker att de här gav mig bra inspiration till det.
 • 2014-01-31
  Läst igenom hela labbrapporter har gett mycket mer kött på benen än vad jag hade innan för att kunna göra laborationen och vad jag ska tänka på. Samt vad en labbrapport skall innehålla
 • 2016-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det bar bra skrivet. Vissa saker jag ändrade men annars helt Ok
 • 2016-01-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det är väldigt bra labbrapport