Labbrapport om salter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap B
 • MVG
 • 5
 • 971
 • PDF

Labbrapport om salter

En labbrapport om salter

Syfte:
Syftet med laborationen som vi gjorde var att tillsätta olika lösningar för att kunna få fram vilka ämnen som de olika lösningarna innehöll. Vi tillsatte reagenslösningarna, bariumklorid, silvernitrat och natriumhydroxid och genom att tillsätta dessa fick vi fram olika färger, fällningar och reaktioner i våra nio provrör med olika lösningar. Vi skrev sedan ner alla reaktioner och med hjälp av våra anteckningar kunde vi sedan lista ut vilka ämnen de fyra provrören A,B,C och D innehöll.


Lärarens kommentar:
Mycket bra

Labbrapport om salter

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig med en inledning och diskussion.
 • 2016-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra rapport om salter!
 • 2016-02-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Hjälpte mig med mitt arbete