Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3

Ämne

Organisation och ledarskap

Betyg

Inget betyg givet

Antal sidor

2

Antal ord

1127

Filformat

PDF

Ledarskap

Den innehåller hur en ledare ska vara.

Organisation och ledarskap
Inlämningsuppgift

1.
En formell ledare
En informell ledare
2. Det finns flera olika skillnader på män och kvinnors ledarskap, män är gärna de som styr
Karaktärstyper
De tre maktbaserna
De klassiska ledarstilarna

Klicka här och ladda ner nu ett steg i rätt riktning när det gäller att komma vidare med din egna uppsats.