Litteraturen och 1900-talets totalitära system

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • MVG
 • 18
 • 8843
 • PDF

Fördjupningsarbete: Litteraturen och 1900-talets totalitära system

Svenska B – Fördjupning

Hur några totalitära regimers ideologier behandlats av författarna i dess länder!

1.1 – Syfte med fördjupningen
Syftet med detta fördjupningsarbete är att jag ska skapa mig en uppfattning om de viktigaste inslagen inom 1900-tals litteraturen.
I uppgiften ingår även att välja ett av tio ämnesområden och presentera resultatet i en utredande uppsats. Jag har valt uppgift ”e) Litteraturen och 1900-talets totalitära system:”. Till uppgiften hör att utreda vilka spår som erfarenheterna av 1900-talets totalitära diktaturer har lämnat i litteraturen. Hur har de totalitära regimerna och idéerna avspeglats och behandlats i litteraturen under 1900-talet?

Innehåll

Sammandrag
1 – Inledning 4
1.1 – Syfte med fördjupningen 4
1.2 – Fördjupningens avgränsning och frågeställning 4
1.3 – Materialkällor 4
2 – Den litteraturhistoriska utvecklingen under 1900-talet 4
3 – Ryska författare under sovjetregimen 5
3.1 – Sovjetregimens litteraturpolitik 6
3.2 – Författarna och sovjetregimen 6
3.2.1 – Ryska proletärförfattare 7
Maksim Gorkij (1868-1936) 7
Vladimir Majakovskij (1893-1930) 7
3.2.2 – Ryska författare i yttre samt inre emigration 8
Ivan Bunin (1870-1953) 8
Boris Pasternak (1890-1960) 9
4 – Tyska författare under hitlerregimen 10
4.1 – Nazisternas litteraturpolitik 10
4.2 – Författarna och hitlerregimen 10
4.2.1 – Tyska författare som accepterade regimen 11
Hanns Johst (1890-1978) 11
Ernst Junger (1895-1998) 11
4.2.2 – Tyska författare i yttre samt inre emigration 12
Bertolt Brecht (1898-1956) 12
Erich Kästner (1899-1974) 13
5 – Kinesiska författare under maoregimen 13
5.1 – Maoregimens litteraturpolitik 14
5.2 – Författarna och maoregimen 14
5.2.1 – Mönsterförfattare under kulturrevolutionen 14
Exempelberättelser 14
5.2.2 – Kinesiska författare i inre emigration 15
Ba Jin (1904- ) 15
6 – Diskussion 16
7 – Avslutning 17
Referenser

Utdrag

Sammandrag
Under 1900-talet präglades historien av krig och maktövertaganden av män som trodde sig kunna bilda det idealiska samhället genom att med våld ta åt sig makten och stora land-områden, för att på så sätt bilda en överlägsen stat.
Jag har genom att studera litterära uppslagsverk, studentlitteratur och internetsajter om författare, utrett hur totalitära regimers ideologier behandlat och behandlats av författare i sina respektive länder. De länder jag studerat är Sovjetunionen, Kina och Tyskland.
Regimkritikerna har förföljts och tvingats i exil tills dess att regimen fallit. Regimerna har mött svidande kritik och man har hela tiden försökt tysta sina motståndare, vilket i längden inte lyckats så bra.

1 – Inledning
Hur totalitära diktaturer behandlar demokrati och medbestämmanderätt råder det ingen tvekan om. Människan i det totalitära systemet ska rätta in sig i ledet och utföra sin samhällsuppgift enligt den ideologi som regimen utvecklat.
De totalitära systems litteratur som jag har valt att studera grundar sig dels i Karl Marx marxistiska lära från början av 1800-talet. Sovjetunionen och Kina har med kommunismen den marxistiska läran i botten. Man har sedan anpassat denna lära till att bäst passa dess ideologiska ledare. Båda diktaturerna har kommit till makten genom den revolution som marxismen förutspått men efter detta är det inte proletariatets diktatur som tagit över utan något helt annat. Jag har även valt Tyskland som under 1930- och 1940-talen styrdes av nazisterna vars ideologi grundar sig i Max Lebers nazistiska filosofi från 1800-talet. Nazismen stödjer sig på den så kallade socialdarwinismen där Charles Darwins tankar om arters uppkomst och djuriskt tänkande överförs till människan... Köp tillgång för att läsa mer

Litteraturen och 1900-talets totalitära system

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2012-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Djup och ingående. Man får bra översikt och kunskap avseende ämnet. Inga frågetecken alls kring faktan. Allt är klart och tydligt. Lade inte märkte till något stavfel. Mycket bra helt enkelt. rekomenderas!
 • 2013-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fördjupningsarbete med intressant frågeställning
 • 2012-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldig bra överlag, detta är en bra fördjupning.
 • 2012-06-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra helt enkelt. rekommenderas starkt.