Livscykelanalys av plast

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 4
 • 1181
 • PDF

Livscykelanalys av plast

Plastets livscykel. Hur det behanmdlas och skickas över världen för att sedan säljas. Med ett illustrerat händelseförlopp av cykeln.

"De vanligaste råmaterialen för plasttillverkning är råolja och naturgaskondensat. Ungefär fyra procent av världsproduktionen av råolja går till plastframställning. Råoljan är från organiskt ursprung och har bildats av djur och växter som har begravts på havsbotten. Efter hand har lera, sand och söndervittrande bergarter bildat olika berglager och de döda mikroorganismerna har kapslats in i dessa. Den energi som dessa organismer samlat har genom värme, tryck och olika sorters bakterier förändrats till olja. Man tror att råoljan vi använder idag ursprungligen kommer ifrån förhistoriska plankton. Råolja och naturolja kallas även för petroleum och fossila bränslen då de oftast påträffas under marken."

Livscykelanalys av plast

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2013-09-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Delen då man fick se det strukturerat med de olika delarna i processen gav mig mest hjälp men jag hade önskat att det stod mer om miljöbiten, hur den miljön blir påverkad osv!
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  helt ok arbete, fick inte så mycket av det. Bättre källor behövs, wikipedia är inte den bästa att använda.
 • 2015-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats, håller det simpelt, lätt att förstå. Kan fördjupas
 • 2015-01-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ett helt ok arbete, med bra information. en aning svårläst!