Livscykelanalys av plast

Se fler bedömningar 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 (7 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3

Ämne

Samhällskunskap A

Betyg

MVG

Antal sidor

4

Antal ord

1181

Filformat

PDF

Livscykelanalys av plast

Plastets livscykel. Hur det behanmdlas och skickas över världen för att sedan säljas. Med ett illustrerat händelseförlopp av cykeln.

"De vanligaste råmaterialen för plasttillverkning är råolja och naturgaskondensat. Ungefär fyra procent av världsproduktionen av råolja går till plastframställning. Råoljan är från organiskt ursprung och har bildats av djur och växter som har begravts på havsbotten. Efter hand har lera, sand och söndervittrande bergarter bildat olika berglager och de döda mikroorganismerna har kapslats in i dessa. Den energi som dessa organismer samlat har genom värme, tryck och olika sorters bakterier förändrats till olja. Man tror att råoljan vi använder idag ursprungligen kommer ifrån förhistoriska plankton. Råolja och naturolja kallas även för petroleum och fossila bränslen då de oftast påträffas under marken."

Klicka här och ladda ner nu ett steg i rätt riktning när det gäller att komma vidare med din egna uppsats.