Analys: Ljudet av ditt hjärta (Eclipse)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Litteratur och litteraturvetenskap
  • Inget betyg givet
  • 16
  • 8056
  • PDF

Analys: Ljudet av ditt hjärta (Eclipse)

En längre analys av Stephenie Meyers bok "Ljudet av ditt hjärta" (2007) (originaltitel: Eclipse) från Twilight-sagan.

Eleven analyserar boken i sin helhet utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv, bland annat med hjälp av psykoanalys, jungiansk och marxistisk tolkning samt ur ett feministiskt perspektiv.

Syfte och frågeställning
Under de två senaste månaderna har jag ägnat min tid åt att läsa den tredje boken ur The twilight saga -serien, Ljudet av ditt hjärta (Eclipse) som är skriven av Stephenie Meyer. Uppgiften vi ska göra är att analysera boken i helhet utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och olika perspektiv. Den största delen av analysen kommer att bestå av psykoanalys samt jungiansk tolkning, men det kommer även att finnas med lite ur feministiskt perspektiv och marxistiskt tolkning.

Min undersökning är att försöka se hur Stephenie Meyer skildrar sin berättelse från andra vampyr- och kärleks berättelser men även att klura ut den röda tråden bakom hela The twilight saga serien. Ytterligare en sak jag vill fördjupa mig inom är Bella och hennes beteende men jag vill även förstå de andra personerna.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Uppsatsens upplägg + metod
2. Bakgrund
2.1 Stephenie Meyer
2.2 The twilight saga
3. Analys
3.1 Ljudet av ditt hjärta
4. Diskussion och slutsats
5. Sammanfattning
6. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
Inom litteratur världen är det olycklig kärlek som gäller. Sällan skrivs det om bekymmerfria kärlekshistorier eftersom att det har visats sig att vi människor lockas mer av berättelser där det är fullt av spänning, passion och drama inblandat, d.v.s. sådant som ofta kan förekomma i verkligheten. Passion och olycklig kärlek ligger som grund för de flesta kärleksromaner som har skrivits under flera generationer.
Den mest berömda tragedin som har skrivits är Romeo and Julia och skrevs av den berömde dramatikern William Shakespeare under år 1594-1595. Denna berättelse skildrar mycket om kärlekens och sexualitetens makt. Berättelsen har olycklig kärlek som djup grund och var en av de första kärleksromaner som verkligen berörde folket. Inspirationen fick Shakespeare från antika författare och andras dramer, krönikor och noveller. Men det mesta kom från egna upplevelser och egen fakta ur historisk bakgrund. Han kallades för ”en man med tusen själar” på grund av att han kunde förstå så många olika personligheter och det var just det som var kärnan i hans skrivande.
För att man ska förstå vad Stephenie Meyer har utvecklat i sin berättelse ”The twilight saga – ljudet av dit hjärta”, som jag valt att analysera, så måste vi först veta hur myten om vampyrer uppstod och hur de ursprungliga vampyrberättelserna såg ut.
Det finns flera tänkbara teorier kring myten om vampyrer. Enligt en myt uppstod vampyren i Böhmen under medeltiden på grund av att byarna var isolerade och många utanför kallades främlingar och betraktades som farliga. Detta ledde till att det blev inavel och deformationer i byn. En annan teori är att det finns en sjukdom som kallas porfyri, där symptomen liknar beskrivningarna av vampyrer – blekhet, känslig för solljus och större tänder. Blodtörsten sägs komma av att man har för lite friskt hemoglobin som kroppen behöver för att blodet ska kunna cirkulera runt i kroppen. Förr ansågs vampyrerna vara kalla, känslolösa, själ lösa, vackra och intelligenta. En del hade även speciella förmågor och utvecklade sinnen. De var ständigt ute på jakt efter ett nytt mänskligt offer för att kunna tillfredsställa sig själv. Eftersom att de saknar själ så kunde de inte se sin egen spegelbild. En del hade t.o.m. förmågan att kontrollera människor. Under de senaste åren har vampyrbilden förändrats vilket jag kommer att gå in på mer senare.
För att förstå de ursprungliga vampyrberättelserna så har jag valt att koppla ihop Meyers berättelse med Dracula berättelsen. Det är ju trots allt där det hela började... Köp tillgång för att läsa mer

Analys: Ljudet av ditt hjärta (Eclipse)

[0]
Inga användarrecensioner än.