Befolkningsökning, Massmedia och Källkritik - Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap B
 • VG
 • 4
 • 1478
 • PDF

Befolkningsökning, Massmedia och Källkritik - Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med tre deluppgifter kring befolkningsökning i världen, massmedias påverkan samt källkritik av hemsidorna levandehistoria.org och levandehistoria.com.

Innehåll

- Befolkningsökning
- Massmedia
- Källkritik
- Källor

Utdrag

"Massmedia är ett verktyg för att nå ut med ett budskap till en större publik. Massmedias främsta syften är att informera och granska. Men resultatet av hur massmedia fungerar i praktiken kan vara desto luddigare. Att massmedier skulle vara oberoende och objektiva är ett önsketänkande eftersom det inte finns någon objektiv sanning. Ett annat syfte för massmedia är nämligen opinionsbildning. Många gånger är massmedier också ett verktyg för att försöka påverka mottagare att ta ställning i ett viss ämne. Huruvida detta är ett medvetet val är inte alltid självklart. Detta kan leda till att information i stället blir propaganda. Sanningshalten i viss information kan också vara vinklad. Så hur vet mottagaren om denne får informationen är objektiv? Det är lätt att hitta värdeord som förmildrar eller förvärrar grundinformationen.

Så var drar vi gränsen mellan propaganda och opininsbildning? Politiken spelar en oerhört stor roll i media och många gånger går massmedia och politisk propaganda hand i hand. Så hur fria är massmedier och när faller de utanför ramarna av sina igentliga syften?"... Köp tillgång för att läsa mer

Befolkningsökning, Massmedia och Källkritik - Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag älskar studinet därför att det hjälper mig verkligen
 • 2012-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats, kortfattat och bra översikt.
 • 2015-05-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2012-02-05
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  DET AR EN BRA UPPSATAS

Material relaterade till Befolkningsökning, Massmedia och Källkritik - Inlämningsuppgift.