Människan och religionerna | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 3
 • 1185
 • PDF

Människan och religionerna | Inlämningsuppgift

Religionkunskap A uppdraget är en uppsatts som jag gjorde när jag läste på Hermods.

Fråga 1 Presentation

Fråga2
Varför är det så svårt att avskaffa kastväsendet i det hinduiska Indien? Fokusera på de religiösa orsakerna i ditt svar och reflektera över vilka konsekvenser det får i vardagslivet.

Fråga3
Beskriv de viktigaste skillnaderna i historiesynen och gudsbilden mellan de abrahamitiska och de indiska religionerna.

Fråga4
Varför kan man betrakta buddhismen både som en religion och som en icke-religiös livsåskådning?

sten rodhe bo nylund - religionkunskap. Uppsattsen handlar om Människan och religionerna.

Utdrag

Fråga2
Varför är det så svårt att avskaffa kastväsendet i det hinduiska Indien? Fokusera på de religiösa orsakerna i ditt svar och reflektera över vilka konsekvenser det får i vardagslivet.

Kastväsandet är svårt att ändra på för att det har funnits i flera hundra år och främst för att det är bestämt av gud. Hinduerna tror på att människorna skapades ur skaparguden Brahma. Från gudens huvud kom de högkastiga prästerna, ur armarna krigarna, bönderna växte fram ur de stadiga benen och slavarna och tjänarna kom från de tjänande fötterna. I och med det är kasten förutbestämda och att det är ens egen karma (våra egna handlingar) som avgör vilket kast du blir född i, när du föds i ett kast så har det förutsatt hur du ska leva ditt liv, det går inte att ex jobba sig upp eller byta kast senare i livet. Om de lever ett hederligt liv i godhet kan du däremot återfödas i ett bättre kast nästa gång. Det är på grund av karman som de människorna i de högsta kasten så länge har kunnat ignorerat de lågkastigas svåra förhållanden. Med motiveringen att de får skörda frukten av sina egna gärningar. De som lever i fattigdom i de lägre kasten och är djupt religösa tror nog mer på kasten än vad en bildad människa med mer kunskap gör. Att avskaffa kasten skulle vara som att dem på något vis ställer sig utanför sin religionen och det är väl det värsta som kan hända. Dom har även kasten som en tillflykt och trygghet. Vissa anser att... Köp tillgång för att läsa mer

Människan och religionerna | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2011-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tycker att den var utförlig och innehållsrik. Bra som grundmaterial!
 • 2012-01-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra !! ett bra arbete med goda grunder i!!
 • 2016-03-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Fcfcrfffffrfffrfefrfefedefedefedededededededed
 • 2011-09-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra förslag , bra bedömmining.