Kultur, identitet och etnicitet - Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap C
 • G
 • 7
 • 2064
 • PDF

Kultur, identitet och etnicitet - Sammanfattning

En sammanfattning av olika begrepp relaterade till kultur - se "Innehåll" för fullständig förteckning över de begrepp som beskrivs.

Innehåll

- Kultur
- Identitet
- Etnicitet
- Finkultur
- Populärkultur
- Skamkultur och Skuldkultur
- Etnocentrism
- Kulturrelativism
- Nationalkaraktär
- Socialgrupp
- Linjär tidsuppfattning
- Cirkulär tidsuppfattning
- Rasism
- Individkultur
- Gruppkultur
- Antisemitism
- Diskriminering
- DO
- FN:s deklaration om mänskliga rättigheter om diskriminering
- Vad som kan kallas finkultur respektive populärkultur
- Faktorer som påverkar och förändrar kulturer
- Att göra en klassresa
- Orsaker bakom rasismens uppstår
- Källor

Utdrag

"Vad är kultur?
Det finns olika definitioner av kulturens koncept. Det kan vara enligt Edward Taylor (en känd antropolog) det som är människligt, dvs. språk, kunskaper, bruk eller seder.

Kultur kan räknas också som ett system av idéer och värderingar som fokuserar på hur människor tankar, känner och agerar. Det kan vara även enligt social antropologen Ulf Hannerz en grupp eller samhällets grundläggande uppfattning och värderingar om hur samhället och världen fungerar, hur människor och på vilket sätt ska lösa sina problem. Kultur kan betraktas som de bakomliggande faktorer som skapar ett viss socialt samspel mellan människor i ett samhälle. Kort sagt, kulturens definitioner är inte konkreta och beror på det samhälle eller grupp som vi vill undersöka, eftersom alla grupper har sin egen kultur och kulturella struktur."... Köp tillgång för att läsa mer

Kultur, identitet och etnicitet - Sammanfattning

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-16
  texten är skriven på ett brasätt identitet nej inget saknas
 • 2011-03-14
  Skriven av Studerande på Termin 2
  Tyckte man fick bra information om de olika kultererna som skrevs.
 • 2018-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  vg
 • 2017-03-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ndsnfaf omh itfs kfjifj ldoian nzdbz