Människan som social varelse | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Psykologi A
  • G
  • 2
  • 601
  • PDF

Människan som social varelse | Inlämningsuppgift

En socialpsykologisk inlämningsuppgift där eleven skriver om människan som social varelse. Eleven går igenom begreppen:
- Primärgrupper
- Sekundärgruppen
- Formella och informella grupper
- Medlemsgrupper
- Marginalgrupper
- Etnisk grupp
- Primär socialisation
- Sekundär socialisation

Innehåll

Primärgrupper
Sekundärgruppen
Formella och informella grupper
Medlemsgrupper
Marginalgrupper
Etnisk grupp
Primär socialisation
Sekundär socialisation
Källor

Utdrag

Alla vi, människor, har skolkompisar, arbetskamrater, vänner, släktingar och vi kommunicerar med varandra varje dag. Vi delar ut våra känslor, tankar och det kan vara inte bara positiva grejer utan ibland det kan bli massor av negativa grejer som vi talar om. Och varje människa påverkas genom det utbytnings process. Nästan varje individ försöker att anpassa till det samhälle som man lever i. Om det inte funkar då det kan leda till konflikten mellan personen och omgivning.
Människor bildar grupper och grupper i sin tur bildar samhälle. Det finns massor av grupper som vi tillhör i: familj, arbetslagen, skolklassen, partiet…

Primärgrupper.
I denna grupp ingår individer, vems relationer är ganska täta och känslomässiga. Ett lätt exempel av denna grupp är individens familj som oftast har den dominerande ..... Köp tillgång för att läsa mer

Människan som social varelse | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.