Människosyner | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Filosofi A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 762
 • PDF

Människosyner | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven sammanfattar följande tre olika människosyner:
- Existentialism
- Feministisk
- Nihilism

Eleven har också kommenterat de olika människosynerna.

Innehåll

- Existentialism
- Feministisk
- Nihilism

Utdrag

Existentialism

Existentialism är en term som har tillskrivits en grupp filosofers arbete under sent 1800- och 1900-tal, vilka trots sina doktrinära skillnader, delade tron att filosofiskt tänkande börjar med det mänskliga subjektet – inte bara det tänkande subjektet utan det agerande och kännande, den levande mänskliga individen. Inom existentialismen karaktäriseras en individs startpunkt efter vad som har kallats för "den existentiella inställningen", eller en känsla av desorientation och förvirring inför vad som verkar som en meningslös och absurd värld. Många existentialister har också sett traditionell systematisk eller akademisk filosofi, både i stil och innehåll, som alltför abstrakt och främmande inför konkret mänsklig erfarenhet.

"Existensen föregår essensen". "Människan är vad hon själv gör sig till". I boken "Existentialismen är en humanism" från 1946 redogör Jean-Paul Sartre för existentialismens bärande tankegångar. I enkla drag; Människan definierar sig själv genom sina handlingar, och ... Köp tillgång för att läsa mer

Människosyner | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa