Madam Bovary och Gustave Flaubert | Handling och Tema

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Madam Bovary och Gustave Flaubert | Handling och Tema

En kort inlämningsuppgift där eleven redogör för den franska författaren Gustave Flaubert och hans verk "Madame Bovary". Vidare så analyserar eleven även genomgående teman i Flauberts verk, och kommenterar på handlingen i "Madame Bovary".

Notera att frågorna som eleven svarar på i inlämningsuppgiften inte är angivna, men att svaren är skrivna på ett sätt som gör att läsaren trots det förstår vad de handlar om och kan använda dem.

Utdrag

"Gustave Flaubert (1821 -1880) var en författare från Frankrike som lämnade några få romaner och noveller efter sig. Det han skrev var dock väldigt omsorgsfullt, genomarbetat och betydelsefullt. Varje större verk tog honom 5 till 10 år att fullborda.

Han debuterade med sitt litterära verk Madam Bovary som publicerades först i en tidskrift 1856 men trycktes efter några år i bokform.

Flaubert beskrev i sina texter ingående hur livsmiljö och andligt klimat genomsyrat var och en av hans gestalter. Man kunde därför kalla honom för den förste naturalisten."... Köp tillgång för att läsa mer

Madam Bovary och Gustave Flaubert | Handling och Tema

[0]
Inga användarrecensioner än.