Manligt och kvinnligt i 1900-talets litteratur | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • VG
 • 3
 • 1470
 • PDF

Manligt och kvinnligt i 1900-talets litteratur | Diskuterande text

En diskuterande text där eleven gör en jämförelse av manligt och kvinnligt i 1900-talets litteratur. Eleven analyserar bland annat hur texterna skiljer sig beroende på om det är en man eller kvinna som skrivit det. Eleven menar att kvinnliga författare gång på gång har försökt skapa en dialog med de manliga författarna men att dialogen uteblivit. Eleven menar också att det är ett problem att manlig litteratur i allmänhet anses avspegla gemene man och således är en korrekt livsåskådning medan kvinnlig litteratur endast avspeglar en kvinnas upplevelser och livsåskådningar.

Utdrag

Genom hela historien har människor använt språket för att förmedla sina erfarenheter. Först kom det muntliga berättandet, därefter de olika skriftspråken. Skriftspråken gjorde det lättare att förmedla tankar och erfarenheter, man var inte längre beroende av att ha en berättare som förmedlare. Fast det krävde förstås läskunnighet!

Både män och kvinnor har den här starka lusten att uttrycka sig, att ge vidare av det man tänkt och upplevt, att ge synpunkter på den tid man lever i. Jag tror att den driften är lika stark hos båda könen, ett mänskligt behov helt enkelt. Om vi tänker oss att detta är ett grundläggande behov hos människan, hur kommer det sig då att det är männen som så totalt dominerar den litterära världen? Hur är det till exempel möjligt att en stor svensk litteraturhistoria, publicerad 1989, innehåller 92 % manliga författare och endast 8 % kvinnliga författare? Det är 1989 vi talar om, inte 1889 eller 1789. Författarna heter Sven Delblanc och Lars Lönnroth och verket heter Den svenska litteraturen.

Hur ska man som ung kvinna förstå det här? Som ett typiskt fall av så kallad könsblindhet hos två svenska litteraturvetare? Eller är det lättare att begripa om man ser det som ett helt system av könsblindhet? Det här verket är utgivet av en förläggare. Vilket kön har den förläggaren?

Ovanför min säng hänger en affisch med texten
“FOR EVERY GIRL WHO IS TIRED OF ACTING WEAK WHEN SHE IS STRONG, THERE IS A BOY TIRED OF APPEARING STRONG WHEN HE FEELS VULNERABLE.”

Med den för ögonen ska jag här bena ut hur jag ser på manligt-kvinnligt i litteraturen, kvinnors skrivande, kvinnors möjligheter och hur föreställningar om kön påverkar människors möjligheter.

Manlighet och kvinnlighet har genom århundradena haft sina specifika drag. Detta har enskilda individer tvingats underordna sig. Mannen har yrkesarbetat, det har .... Köp tillgång för att läsa mer

Manligt och kvinnligt i 1900-talets litteratur | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En helt okej uppsats som behandlar flera olika perspektiv men inte särskilt djupt.