Höger-vänsterskalan, massmedia och ideologier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 9
 • 4801
 • PDF

Höger-vänsterskalan, massmedia och ideologier

En längre fördjupningsuppgift som bland annat undersöker den politiska höger-vänsterskalan, massmedias roll i samhället samt ideologierna konservatism, liberalism och socialism. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

1. Ge utifrån boken fyra exempel på hur massmedia kan påverka vår verklighetsbild. Beskriv även vilken roll olika former av ägande har för den verklighetsbild massmedia förmedlar.

2. Vilka är de publicistiska reglerna samt vilka lagar styr yttrandefriheten i Sverige?
Leta också efter två tidningsartiklar på nätet. Du kan välja kvälls- eller morgontidningar (exempelvis Aftonbladet eller Dagens Nyheter). Analysera en artikel du inte tycker bryter mot publicistiska regler och en som du tycker gör det och analysera varför/varför inte de artiklarna bryter mot god publicistisk sed.

4. Förklara proportionellt valsystem och majoritetsvalsystem. Ge exempel på länder som använder de olika systemen. Vilka för- respektive nackdelar finns med de olika systemen?

5. Vilka är grundkraven för en politisk demokrati? På vilket sätt bryter diktaturer, fundamentalister och olika våldsideologier mot dessa grundkrav? Ge även förslag på hur man kan hantera problemen ur ett demokratiskt perspektiv.

6. Beskriv och jämför grundtankarna i de tre stora ideologierna: konservatism, liberalism och socialism. Beskriv hur de olika ideologierna har utvecklats och påverkats fram till idag. Använd centrala begrepp i ditt svar.

7. Vad menas med den politiska höger-vänsterskalan? Förklara och beskriv olika politiska färger, politiska ställningstaganden och olika partier.

Utdrag

Partierna brukar traditionellt placeras efter en höger- och vänsterskala, med de socialistiska partierna till vänster och de borgerliga till höger. Vänsterpartiet är längt till vänster och moderaterna längst till höger. Det är de flesta överens om, men sedan kan man ha olika uppfattning om placeringen av till exempel folkpartiet, kristdemokraterna och centern. Hur man placerar partierna på vänster- och högerskolan beror främst på deras uppfattning om hur stor den offentliga sektor bör vara: ju mer staten och kommunerna ska ta hand om med hjälp av skattepengar, desto längre till vänster och ju mer det privata näringslivet och de enskilda människorna ska sköta, desto längre till höger... Köp tillgång för att läsa mer

Höger-vänsterskalan, massmedia och ideologier

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2011-09-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppsatsen tar upp de respektive punkterna och sammanknyter dem. De historiska faktan var intressanta att läsa och jag tyckte om det perspektiv som det skapade, däremot saknas de relevanta källhänvisningar och de som fanns är icke korrekt noterade.
 • 2011-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag läste boken jane eyre och det var en väldigt inspirerande bok. En bok jag kan rekomendera att läst och eftersom den är så himla bra så blir det en bra recesion också..
 • 2016-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  topppen bra superbra hjälp!!!!!!!
 • 2016-03-15
  -----------------------