Massmedia, styrelseskick och politiska ideologier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 12
 • 5591
 • PDF

Massmedia, styrelseskick och politiska ideologier

En längre fördjupningsuppgift som undersöker massmedia, styrelseskick och politiska ideologier. Eleven redogör bland annat för massmedias påverkan på vår verklighetsbild, publicistiska regler, olika valsystem, grundkrav för politisk demokrati, de tre stora ideologierna samt politisk höger- och vänsterskala. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Innehåll

1. Ge utifrån boken fyra exempel på hur massmedia kan påverka vår verklighetsbild. Beskriv även vilken roll olika former av ägande har för den verklighetsbild massmedia förmedlar.

2. Vilka är de publicistiska reglerna samt vilka lagar styr yttrandefriheten i Sverige?

3. Förklara proportionellt valsystem och majoritetsvalsystem. Ge exempel på länder som använder de olika systemen. Vilka för- respektive nackdelar finns med de olika systemen?

4. Vilka är grundkraven för en politisk demokrati? På vilket sätt bryter diktaturer, fundamentalister och olika våldsideologier mot dessa grundkrav? Ge även förslag på hur man kan hantera problemen ur ett demokratiskt perspektiv.

5. Beskriv och jämför grundtankarna i de tre stora ideologierna: konservatism, liberalism och socialism. Beskriv hur de olika ideologierna har utvecklats och påverkats fram till idag. Använd centrala begrepp i ditt svar.

6. Vad menas med den politiska höger-vänsterskalan? Förklara och beskriv olika politiska färger, politiska ställningstaganden och olika partier.

Källa: Gleerups Reflex, Samhällskunskap för gymnasieskolan

Utdrag

Många reagerar på att vår bild av verkligheten påverkas av vad nyhetssändningarna förmedlar till oss, men det är ju inte bara detta som påverkar verklighetsbilden utan reklamer på TV som kan handla om ett nytt träningsredskap som får dig att gå ner 10 kilo på två veckor, det har lika stor påverkan tror jag. All media, tidningar, tv och radio talar om för oss hur vi ska se ut, ha på oss och bete oss, men det finns inget som hindrar oss från att låta bli att göra det. Då kan man tycka att det är fel att massmedierna får så mycket kritik eftersom att vi själva väljer vad vi tror är verklighet och vad som inte är det. Men medierna har ändock en väldigt stor möjlighet att påverka mig som människa över vad jag upplever som verklighet. Man bör vara medveten om att det alltid är någon annan som står bakom vad som framförs i medierna. Det finns någon som har bestämt hur det skall se ut, vad som skall förmedlas och hur det skall presenteras. Innan man tar ställning till någon nyhet, så bör man fråga sig vem som säger det och varför... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia, styrelseskick och politiska ideologier

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-27
  är det både frågorna och svaren som ni har skickat?
 • 2016-08-19
  det var bra men källor saknades
 • 2013-10-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och nyanserad uppsats!
 • 2012-09-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra uppsats :)

Material relaterade till Massmedia, styrelseskick och politiska ideologier.