Materias uppbyggnad och egenskaper | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • MVG
 • 5
 • 1841
 • PDF

Materias uppbyggnad och egenskaper | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om materia dess uppbyggnader, egenskaper och strukturer.

Innehåll

Tankar om materia
Alkemi
Den moderna kemins födelse
Atomer
Det periodiska systemet
Rena ämnen och blandningar
Kemiska reaktioner ger nya ämnen
Ädelgasstruktur
Joner och salter
Molekyler
Ädelgaser
Vatten

Utdrag

Tankar om materia

Man har alltid sökt kunskap om naturen, redan under tidig stenålder började man söka kunskap om materia. Med takt effektiviseringen av livsmedelsproduktionen fick man mer tid att söka kunskap, filosofer skapade frågeställningar. Ovanligt då med experiment.
Tron på ett urämne – grekiska naturfilosofer skapade ett ”krettsloppstänkande” och därifrån kan tanken om ett urämne ha kommit.
Empedokles trodde inte på endast ett urämne utan på fyra olika grundelement som han kallade tingens rötter.  Jorden, vattnet, luften och elden. Allt som inte var grundmateria var blandningar av tingens rötter.
Den första atomläran – filosofen Leukippos menade att alla materia kan sönderdelas i allt mindre delar tills man fick en minsta odelbar bit. Denna biten kallade han atom (odelbar). Enligt honom så rörde sig atomerna i ett tomrum och de kunde haka på varandra och bilda större synlig materia. Demokritos fortsatte att utveckla atomläran.
Aristoteles – accepterade elementläran men tog avstånd från atomläran. Viktigt att undersöka och betrakta naturen. Han betonade att sinnesintryck och fakta var början till all kunskap.

Alkemi

Från medeltiden fram till 1700-talet var kemi en blandning av magi och vetenskap. Speciellt alkemin som hade drömmen om att kunna framställa guld. Trodde på elementläran, hoppades att man skulle kunna framställa guld ur detta. Många letade efter de vises sten som skulle kunna framställa guld. De gjorde dock många värdefulla experiment och hittade många nya grundämnen.

Den moderna kemins födelse

På 1700-talet lärde man sig att äga mer noggrant så nu kunde man analysera resultaten av sina experiment bättre. Ledde till att elementläran ifrågasattes och man började ge mer tankar åt atomläran.
o Vad händer vid förbränning – fram till 1700-talet förklarade man förbränning med att alla ämnen som kunde brinna innehöll ämnet flogiston. Även metaller ansågs innehålla flogiston. När man senare kunde väga bättre såg man att när ett ämne hade brunnit vägde det mera.
o Lavoisiers experiment – fransmannen löste förbränningens mysterium, han glödgade bla metallen kvicksilver i en sluten behållare. Massans massa hade ökat medan den slutna behållarens massa (inklusive innehåll) var oförändrad.  ett ämne som ..... Köp tillgång för att läsa mer

Materias uppbyggnad och egenskaper | Inlämningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra skriven uppgift med mycket bra språk!
 • 2013-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  allt var bra och bra upplagt med ett bra språk :)
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  YAAAAAASSSSSSSSSSS B