Instuderingsfrågor | Medeltiden | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 807
 • PDF

Frågor och svar: Instuderingsfrågor | Medeltiden | Historia A

Förberedelse inför ett prov om medeltiden (i Historia A), där eleven delar med sig av sina anteckningar och instuderingsfrågor. Eleven redogör i punktform (och med hjälp av bilder) bland annat för jordbruket, feodalismen, högmedeltiden, handelsvägarna och digerdödens följder. Avslutningsvis ger eleven även en sammanfattning över saker att "kunna till provet". Notera att källor saknas.

Innehåll

- Tidig medeltid: Jordbruksutveckling, Feodalism, Frankerriket, Kristendom och Islam
- Jordbruket, tidig medeltid: Självhushållning, Tvåskifte, Treskifte, Effektiviseringar i jordbruket, Följder av effektiviseringar
- Feodalismen
- Högmedeltiden
- Handelsvägarna: I norra Europa, I södra Europa, I östra Europa, Centrala handelsplatser
- Digerdöden: Följder
- Att kunna till provet: Folkvandringarna, Jordbruket, Frankerriket, Feodalismen, Högmedeltiden och Senmedeltiden

Utdrag

Andra effektiviseringar som gjordes för att jordbruket skulle gå lättare…
• Kunskapen om grödorna ökar och det gör att jordbruken blir större och effektivare.
• Hästen ersätter oxen som dragdjur. Hästen är uthålligare och snabbare, det gör att det går snabbare att göra jobbet.
• Redskapen förbättras, träplogen byts ut mot järnplog. Den slits inte och måste inte bytas lika fort.

Det här gör att…
• Hushållen kan producera mer än vad de behöver på gården. Då kan man sälja en del.
• I och med att man börjar sälja sina grödor skapas fler jobb, handelsmän.
• När det finns mer mat att tillgå, så lever folk längre och bättre.
• I och med att det blir fler människor så bildas fler städer... Köp tillgång för att läsa mer

Instuderingsfrågor | Medeltiden | Historia A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra anteckningar! Bra information till provet.
 • 2014-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra info, mycket text :)
 • 2012-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa