Medeltiden | Kyrka, samhälle, jordbruk, handel | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 3
 • 1102
 • PDF

Fördjupningsarbete: Medeltiden | Kyrka, samhälle, jordbruk, handel | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för medeltiden. Fokus ligger bland annat på kyrka, samhälle, jordbruk och handel. Vidare så diskuteras även "makt" och maktfördelning under medeltiden.

Innehåll

- Medeltiden
- Källor

Utdrag

Under medeltiden spelade religion en viktig roll i människornas liv, inte bara i tron utan religionen och dess företrädare styrde också det vanliga vardagslivet. Det hände också stora förändringar inom religionen, många icke kristna religioner försvann och ersattes av kristendomen och det upplevde en splittring och resultatet av sprittningen blev katolska och ortodoxa kyrkan. Det växte också fram en ny religion som hette Islam.

Med tiden förändrades maktförhållandena i den feodala staten. Undervasallerna var oftast genom troheten bundna till vasallen och inte till fursten. När antalet undervasaller ökade resulterade detta i att frusten fick allt mindre makt eftersom han inte styrde över undervasallerna. Vasallerna kom också att bli allt mer självständiga. Ursprungligen hade de fått sina län om lån, men med tiden kom länen att betraktas som ärftliga. Detta gjorde att vasallerna blev allt självständigare och kungamakten försvagades... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden | Kyrka, samhälle, jordbruk, handel | Historia A

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  denna uppgift var väldigt välskriven och det var lätt som läsare att förstå texten. källorna var trovärdiga.
 • 2016-08-22
  bra uppsats som hjälpte mig med min uppg
 • 2018-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Extremt dålig svenska
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  assbraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa