Medeltiden och Vikingatiden | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • G
 • 4
 • 1482
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Medeltiden och Vikingatiden | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven presenterar information om medeltiden och vikingatiden. Fokus ligger på ekonomi, politik, kultur & religion samt sociala förhållanden. Vidare så för eleven även en kortare diskussion kring likheter och skillnader mellan medeltiden/vikingatiden och dagens samhälle. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Helt okej.

Elevens kommentar

Förbättra grammatik.

Innehåll

1. Medeltiden
- Ekonomi
- Politik
- Kultur & Religion
- Sociala förhållanden

2.Vikingatiden
- Ekonomi
- Politik
- Sociala förhåll
- Kultur/Religion

3. Diskussion

Utdrag

"När historieböckerna under 1700-talet skrevs beskrivdes medeltiden (400-1500e.kr.) som en dyster och mörk period, därför uppfattades medeltiden som en ”medeltid”, där inget viktigt hände för historiens förlopp. Detta påstående är ju helt inkorrekt. Medeltiden kan delas in i tre olika ”medeltider”. Den äldre medeltiden (400-900), högmedeltiden (900-1300), och senmedeltiden (1300-1500).

Ekonomi
Medeltidens ekonomi byggdes upp efter romarrikets normer; så som deras avancerade jordbruk, stora gods och slavar. Tyvärr tog det lång tid innan dessa tekniker hade spritt sig över hela Europa. Det var först runt 1000e.kr som tekniken var hade spritt sig över hela Europa. Till dess klarade du dig bäst om du var en självförsörjande bonde. Dessa gårdar kom senare att ägas av adelsmän.

Efter år 1000e.kr började klimatet i Europa att förbättras, vilket ledde till att man fick bättre jordbruksproduktion, och samtidigt förbättrades jordbrukstekniken, som t.ex. plog med vändskiva och djurens selar förbättrades."... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden och Vikingatiden | Historia A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  mycket bra och spännande läsning som gav mycket bra tips och ideer för mitt arbete på hur man ska skriva ett arbete
 • 2017-02-27
  Jätte bra, hjälpte mig med uppgiften, allt är som det ska.
 • 2017-03-31
  Supeeeeeeeeeeeeeeeeeeer.