Medias vinkling av Islam och Muslimer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • VG
 • 8
 • 3067
 • PDF

Utredande text: Medias vinkling av Islam och Muslimer

En utredande uppsats om vilka sidor media visar av Islam och inte.

Problemformulering: Jag vill utreda vilka delar av islam som nämns och inte nämns i media och vad detta får för konsekvenser hos den ickemuslimska befolkningen i Sverige.

Frågeställningar
• Vilka frågor är det som ofta nämns i massmedia?
• Vilka delar av islam är det som inte nämns i media?
• Och vad får dessa två för konsekvenser hos ickemuslimer och muslimer i Sverige?

Syfte: Muslimer har inte alltid beskrivits rättvist av media. Därför har vill jag skriva den uppsatsen och visa att muslimer inte är som det beskrivs i media.

Innehållsförteckning
1.1 Inledning
1..2 Problemformulering
1.3 Frågeställningar
1.4 Syfte
1.5 Metod
1.6 Förförståelse
1.7 Avgränsningar
2.1 Faktadelen
2.2 Terrorismen
2.3 Slöjan
2.4 Delar som inte nämns
3. Analys
4. Sammanfattning
5. Källförteckning
6. Bilagor

Medias vinkling av Islam och Muslimer

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra, hjälpte mig att komma framåt med min egna text. Inspirerande
 • 2017-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  alkfakdölksölfaköldfksdölfköslkdfölsdf
 • 2016-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra men kan förbättras
 • 2016-02-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa