Miljömissbruk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Samhällskunskap
 • IG
 • 1
 • 399
 • PDF

Miljömissbruk

En fördjupningsuppgift som kort undersöker miljömissbruk och dess konsekvenser. Fokus ligger bland annat på sophantering, energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, skogsskövlingar, nedsmutsat dricksvatten och ensidigt jordbruk. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Det är den rika världen som genom sin stora energiförbrukning står för de största utsläppen av växthusgaser. De rika länderna gör av med mycket mer energi än de fattiga länderna speciellt fossila bränslen som olja och kol. Men det är den fattiga världen som drabbas värst av stormar och översvämningar.
Även luftföroreningar från intensiv trafik, eldning med ved och enorma skogsbränder i delar av Asien har gjort att kilometertjocka bruna moln spridit sig och påverkat vädret med onormal torka på vissa håll och kraftiga skyfall på andra."... Köp tillgång för att läsa mer

Miljömissbruk

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  saknade ingenting. läste dock bara om skogsskövlingen.