Moment- och medelhastighet under rörelse och acceleration - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • VG
 • 3
 • 968
 • PDF

Moment- och medelhastighet under rörelse och acceleration - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport i fysik, vars syfte är att undersöka momenthastighet och medelhastighet under en konstant rörelse samt en konstant acceleration.

Innehåll

- Syfte
- Material
- Utförande
- Mätresultat
- Analys
- Felkällor
- Diskussion och slutsats

Utdrag

"Material:
• Klocka med fotocell
• Vagn
• Bana
• Linjal
• Bok

Utförande:
(Första delen) Sätter på gate-mode på klockan. Undersöker därefter banan för att den ska ligga plant med bordsytan som banan står på. Placerar sedan ena photogaten vid 30 cm markering på banan och den andra photogaten vid 100 cm markeringen på banan. Ser till att den översta svarta markeringen på plastskivan som är nedstucken i vagnen, passerar igenom photogaterna. De svarta markeringarna på den nedstuckna skivan mäts upp med hjälp av en linjal. Puttar på vagnen mäter upp tiderna när vagnen passerar de både photogaterna. Bestämmer momenthastigheten vid de både photogaterna.

(Andra delen) Sätter på pulse-mode på klockan. Låter photogaterna vara kvar på sina positioner. Puttar på vagnen olika hårt genom de två photogaterna. Bestämmer medelhastigheten för de olika puttningarna.

(Tredje delen) Sätter på gate-mode igen på klockan. Lutar banan genom att lägga en bok under ena kanten. Släpper vagnen från ett bestämt ställe vid banans början utan någon utgångshastighet. Mäter upp tiderna som vagnen har när den passerar genom photogaterna. Bestämmer momenthastigheten vid de olika photogaterna.

(Fjärde delen) Sätter på pulse-mode igen på klockan. Släpper vagnen från banans början utan någon utgångshastighet. Mäter upp tiderna för när vagnen passerar photogaterna. Bestämmer medelhastigheten.

(Femte delen) Kollar vilka formler för medelhastigheten är den mest korrekta utifrån våra mätresultat. Kollar vad accelerationen är på vagnen. Mäter upp en sträcka med ett annat avstånd mellan photogaterna, mäter dess tider och beräknar accelerationen."... Köp tillgång för att läsa mer

Moment- och medelhastighet under rörelse och acceleration - Labbrapport i Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2013-09-12
  tack för denna labbrapporten , den hjälpte mig väldigt mycket mvh amar
 • 2016-02-15
  Den var ganska bra. Välskriven, något kort,