Multipla alleler och evolution - Labbrapport i Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1061
 • PDF

Multipla alleler och evolution - Labbrapport i Biologi A

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka evolutionen i liten skala, och observera egenskapers gång över generationer i en population. I laborationen uttrycks populationen som pärlor där olika färger representerar olika alleler av en gen: en skadlig, en letal (dödsbringande) och en recessiv gen.

Innehåll

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
- Pärlor i tre olika färger
- Linjal
- Bägare

Utförande:
Steg 1: Först blandades 99 olika pärlor i en bägare. En tredjedel av pärlorna var bruna och fick representera den skadliga allelen, nästa tredjedel var grön och representerade den letala allelen och den sista delen fick representera den recessiva allelen och hade färgen blå.

S= skadlig allel, färgen brun
l= letal allel, färgen grön
r= recessiv allel, färgen blå

Steg 2: Därefter slumpades 50 pärlor ut för att representera den genpool som fanns inom populationen. Antalet skadliga och letala alleler noterades i tabellen nedan för generation noll.

Steg 3: 25 par slumpades nu ut för att representera den första generationen. Om individen blev homozygot bestående av letala eller skadliga alleler kommer denna kombination att tas bort, den dog. Antalet letala kombinationer antecknades i tabellen.

Steg 4: De kombinationer som överlevt lades tillbaka i bägaren och användes igen för att kunna föröka sig. För varje död allel, dvs. homozygot, togs slumpvis nya alleler in i populationen, som representerade nya individer som kom utifrån. Det nya antalet letala och skadliga alleler noterades i generation 1.

Steg 5: samma procedur upprepades för att skapa 9 generationer, och när alla genrationer var färdigproducerade gjordes ett diagram för att se om man kunde se något samband."... Köp tillgång för att läsa mer

Multipla alleler och evolution - Labbrapport i Biologi A

[40]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-24
  Väldigt bra detta gav mig en knuff i rätt riktning om vad som skulle stå på vilken plats, och vad som är viktigt att få med och vad som inte är lika viktigt.
 • 2013-09-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra rapport som ger en tydlig bild av resultatet. Undrar vad betyget blev på den.. Blev flera tips i den jag kommer använda mig av när jag gör min egen rapport!
 • 2016-08-15
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  intressant och bra skrivet
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var verkligen hjälpsam