Nationalism och liberalism | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • G
 • 5
 • 1999
 • PDF

Nationalism och liberalism | Frågor och svar

Frågor och svar om nationalism och liberalism. Eleven har svarat på följande frågor.

1. Vilka mål hade Wienkongressen?
Redogör för dessa.
2. Vilka två sidor har nationalismen?
3. Ge exempel på stater i Europa där olika nationaliteter levde.
4. Vilka var liberaler?
5. Det finns liberaler, som fortfarande läses av olika skäl. Vilka och varför?
6. Manchesterliberalismen är en gren av liberalismen. Vilka åsikter stod denna riktning för? Ge exempel
7. Vilka sociala problem ledde industrialiseringen till?
8. Hur ville socialliberalerna forma samhället?
9. Vilka var liberalernas politiska motståndare? Motivera ditt svar.

Innehåll

1. Vilka mål hade Wienkongressen?
Redogör för dessa.
2. Vilka två sidor har nationalismen?
3. Ge exempel på stater i Europa där olika nationaliteter levde.
4. Vilka var liberaler?
5. Det finns liberaler, som fortfarande läses av olika skäl. Vilka och varför?
6. Manchesterliberalismen är en gren av liberalismen. Vilka åsikter stod denna riktning för? Ge exempel
7. Vilka sociala problem ledde industrialiseringen till?
8. Hur ville socialliberalerna forma samhället?
9. Vilka var liberalernas politiska motståndare? Motivera ditt svar.

Utdrag

1. Vilka mål hade Wienkongressen?
Redogör för dessa.

Efter att Napoleon hade besegrats ville man återskapa den gamla ordningen i Europa. Man kallade till Wienkongressen 1814. Revolutionerna hade fött idéer om att medborgare och folket skulle ha makt att välja de styrande. Kungarna och adeln var mot detta. På Wienkongressen var det deltagare från Frankrike, Preussen (del av tyska riket), Österrike, Ryssland och Storbritannien. Stormakterna i Wien ville ha mera landområde, men de ville även återskapa en balans mellan de mäktiga staterna i Europa. Ingen stat fick bli för stark så att den kunde hota någon annan. Man ville inte ha mera krig i Europa. Men efter ett tag drog sig britterna ur detta samarbete.

Stormakterna samlades i Wien för att dra upp riktlinjerna för Europas framtid. Man gjorde bl.a. en hel del förändringar i Europas karta. Wienkongressen hade två mål - att avsluta kriget och att avsluta revolutionen för ett stabilt Europa utan förändringar. De ville skapa fred i Europa eftersom det hade varit så mycket krig mellan länderna under många år.

2. Vilka två sidor har nationalismen?

Nationalismen var också något nytt för Europa. Det innebar en nationskänsla, en känsla för sitt land. Vad är det som förenar människor till ett folk? Bl.a. språket, religionen, seder och bruk. Man började känna sig som fransman, tysk eller svensk. Man ville därmed inte bli styrd av något annat land.

Det finns två sidor av nationalism, en bra och en dålig. Den bra sidan innebär att man är stolt över sitt land och att tillhöra det landet. Den dåliga innebär att man känner stolthet, men stoltheten blir för stor och man börjar se ner på andra länder och andra nationaliteter, det blir en fientlighet mot andra kulturer och länder.

I princip har det funnits och finns fortfarande två inriktningar av nationalism som gäller i alla länder. Den ena vill ta tillvara de egna traditionerna, den egna kulturen, den egna religionen. Man vill bevara det som är unikt i ens eget land men samtidigt erkänner man att andra folk har rätt att göra likadant.

Men vi har också en främlingsfientlig nationalism. Den anser att det egna folkets kultur är den enda rätta, att den står över alla andra. I samband med den nyvaknande nationalismen börjar också ibland rasismen träda fram. Som vi sett kan alltså nationalismen vara såväl mångkulturell... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalism och liberalism | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fortfarande så suger det att jag måste skriva 20 ord för att få ladda ner en uppgift men tack detta hjälper mig något grymt och tur att ni finns !!!