Nervsystemet Biologiuppsats

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Biologi
 • MVG
 • 9
 • 1668
 • PDF

Nervsystemet Biologiuppsats

Upsatsen är en Biologiuppsats om nervsystemet med en inledning, faktadel och en slutdisskussion.

Innehåll

Inledning 3
Nervceller 4
Centrala nervsystemet (CNS) 4
Nervimpulsens bana 5
Sjukdomar och skador i nervsystemet 5
Neurologins historia i korthet 6
Slutdiskussion 7
Källförteckning 8
Bilaga med Bilder 9

Utdrag

Inledning
Hjärnan är som en stor dator, som analyserar, registrerar, samordnar och sänder ut signaler till de övriga organen i kroppen. Dessa organ skulle kunna liknas vid din skrivare, mus, tangentbord, webbkamera och skärm. Men i kroppen sker ingenting trådlöst, din hjärna kan inte signalera till din lever via WiFi, utan i kroppen sker detta via nervtrådar, kroppens kablage. Nervtrådar som är uppbyggda miljontals nervceller. Hur samverkar allt detta? Hur fungerar dessa kopplingar? Det ska jag förklara nu!

Nervsystemet är indelat mellan det centrala och det perifera nervsystemet.
Centrala som kommer från centrum som betyder mittpunkt och perifera som kommer från periferi som betyder utkant.

Nervceller
Nervceller är det som i grunden utgör hela nervsystemet. Nervsystemet är uppbyggt av ett mycket stort antal nervceller, man har uppskattat värdet till cirka 1000 miljarder nervceller. Det är nervcellerna som ansvarar för överföringar av nervimpulser inom nervsystemet. Dessa överföringar är väldigt komplexa manövrar... Köp tillgång för att läsa mer

Nervsystemet Biologiuppsats

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2012-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket välskriven. Röd tråd genom hela och lätt att läsa och förstå. Enstaka stavfel.
 • 2015-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den är väldigt bra skriven ................................
 • 2014-02-25
  sjukt bra skrivet. väldigt användbar fakta verkligen
 • 2012-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra innehåll, stor omfattning. Den är bra att ha till hjälp