Nervsystemets olika funktioner och reflexer - Labbrapport i Naturkunskap B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap B
 • MVG
 • 3
 • 984
 • PDF

Nervsystemets olika funktioner och reflexer - Labbrapport i Naturkunskap B

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka nervsystemets olika funktioner och testat kroppens reflexer - bland annat blinkreflexer, patellarreflexen och pupillreflexen. Andra tester som görs är olika typer av inlärningstest, där syftet är att studera förmågan att iaktta saker och lära sig.

Notera att laborationen är skriven i en längre, löpande text utan tydliga rubriker för "Syfte", "Hypotes", "Material" och "Felkällor". Innehållet kan trots det anses relevant som inspiration.

Innehåll

- Inledning
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Metod:
Vi började med ett experiment som hette spegelspårning, där vi använde oss utav en spegel. På ena sidan av spegeln lade vi ett papper som det var stjärna på. Experimentet gick ut på att genom att titta på spegeln skulle man följa linjerna runt stjärnan. Jag började först att rita av med högerhanden och sedan med vänsterhanden. Detta upprepades några gånger.

När vi var klara med det första experimentet gick vi över till det andra, ringtestet. Här skulla man ha ett papper med ett antal inringade siffror på. På 30 sekunder skulle man i nummerordning hitta så många siffror som möjligt. Experimentet ska upprepas 8 gånger och mellan varje gång har man en vila på 30 sekunder. Det gäller alltså att lägga siffrorna på minnen och komma ihåg vart på pappret dom befann sig.

När vi kom till det tredje experimentet var det dags att testa sväljreflexen. Först skulle man svälja sex gånger, utan att ha någonting i munnen och se hur lång tid det tog, till detta använde vi ett stoppur för att räkna tiden. Efter det skulle man svälja sex gånger med en halstablett i munnen och se hur lång tid det tog.

Fjärde experimentet gick ut på att testa blinkreflexen och pupillreflexen. Till detta använde vi topps, som vi försiktigt rörde vid ögonvitan med, för att se hur ögats blinkreflex och pupillreflex reagerar. Vi skulle jämföra pupillens storlek före och efter det att vi rört ögat med en topps. Vi testade också pupillens reflex genom att kolla på den efter att den varit i mörkt och svagt ljus. Till detta använde vi en ficklampa för att lysa med i ögat.

Femte experimentet testade vi patellarreflexen genom att slå under knäskålen med en gummihammare. Benet ska hänga löst när man slår på knäskålen för att kunna se hur reflexen reagerar.
Den sista reflexen vi testade var tårreflexen. Genom att hacka lök skulle vi se om det blev någon tårbildning."... Köp tillgång för att läsa mer

Nervsystemets olika funktioner och reflexer - Labbrapport i Naturkunskap B

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-13
  Det är bra beskriva labb raport och hjälpa mig att lärare för att komma i gång med den labbaration rapport, tack så mycket.!!
 • 2015-09-10
  Ganska enkel med välformulerad och överlag bra
 • 2017-05-07
  Skriven av Studerande på Termin 5
  jättebra skriven och bra ider
 • 2015-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Tack, detta var bra tycker jag..!