Nokia | Examensarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Företagsekonomi A
  • VG
  • 14
  • 2472
  • PDF

Nokia | Examensarbete

1 Inledning
Jag skall skriva om Nokia och dess marknadsföring vad gäller mobil telefoni. För att jag är intresserad av mobiler och hörde hur dåligt det går för Nokia i dags läget, men som gammal Nokia ägare så tror jag på företaget och investerade därför i aktier nu i början av Februari. Nokia har varit världsledande inom mobil telefoni och suveräna marknadsförare. Nokia handlar om att förbättra kommunikation och hitta nya sätt att utbyta information. Nokias vision är ”connecting people” det vill säga att sammankoppla människor.

1.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta fram information om Nokias historia, från att ha varit ett
pappersbruk till att bli ledande mobil tillverkare.
Jag skall söka svar på bland annat följande frågor.
1. Hur började företaget
2. Varför gick det som det gick med tillverkningen av mobiltelefoner.

Innehåll

1 Inledning 2
1.1 Syfte 2
2 Bakgrund 2
3 Nokia Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Marknadsföringsbegreppet 3
5 Marknadsföring 4
5.1 Prioritering 4
6 Produktens livscykel 5
6.1 Introduktionsfasen 5
6.2 Tillväxtfasen 5
6.3 Mognadsfasen eller stabiliseringsfasen 5
6.4 Nedgångsfasen 5
7 AIDA 6
7.1 Attention 6
7.2 Interest 6
7.3 Desire 6
7.4 Action 7
8 Reklamens påverkan på varumärket 7
8.1 Attityd till reklamen ------≥ Attityd till varumärket 7
9 Nokia och mobiler 7
9.1 Nokia 3110 (Släpptes 1997) 8
9.2 Nokia 3310 (Släpptes 2000) 9
9.3 Nokia 1100 (Släpptes 2003) 10
9.4 Nokia N95 (Släpptes 2007) 11
10 Nokias misstag vid och efter releasen av Apple Iphone 12
10.1 BBC skriver: 13
11 Sammanfattning 13

Utdrag

2 Bakgrund
Nokias började som ett träsliperi i Tammerfors 1865 av en person vid namn Fredrik Idestam. 1869 flyttade verksamheten till en ny och större anläggning fick då namnet Nokia Pappersbruk . Namnet kommer från floden Nokianvirta vilken Idestam växte upp nära.
År 1967 slog sig Nokia ihop med företaget Finska Gummi AB. Det var nu det började tillverkas Nokia stövlar, samt däck till bilar och cyklar.
Nokia började på 1980-talet tillverka kasset bandspelare som fick namnen Talkman och Cityman. Det var här tillverkningen av bärbara strömdrivna produkter hade sin början. Nokia deltog i början på 1990-talet i skapandet av det nordiska mobilnätet NMT och kom ut på världsmarknaden med sina telefonväxlar. Men det var redan år 1981 Nokia startade mobil nätet Telenokia, men utan större framgång. År 1991 kom en milstolpe då Nokia lanserade GSM genom att i Helsingfors ringa det första GSM-samtalet någonsin.

3 Marknadsföringsbegreppet
Så sent som på 1970-talet och i vissa fall fortfarande kallades ämnet marknadsföring för distribution vid universitetet och högskolor. Det ordet antyder att det viktigaste var att få ut, distribuera produkten rent fysiskt till marknaden.
Marknadsföring som begrepp, funktion och aktivitet i företag är ingalunda något klart och entydigt. Synen på vad marknadsföring är och hur den skall bedrivas varierar, inte enbart mellan företag utan även mellan medarbetare i ett och samma företag. Fortfarande är det vanligt att likställa marknadsföring med reklam och försäljning.
I den moderna synen på marknadsföring inbegrips emellertid betydligt mer än reklam och personlig försäljning. De s k fyra P – modellen (Produkt, Pris, Plats och Påverkan).
De fyra P:na fungerar som verktyg för att påverka kunderna att köpa. Företagen utarbetar en kombination eller mix av konkurrensmedel med utgångspunkt i de fyra P:na. Denna syn på marknadsföring brukar benämnas marketing mix där enskilda affärstransaktioner är i fokus... Köp tillgång för att läsa mer

Nokia | Examensarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.