Vattenkraft | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Geografi
  • MVG
  • 5
  • 821
  • PDF

Vattenkraft | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om vattenkraft där eleven bland annat beskriver hur det används och vilken effekt det har på miljön.

Innehåll

Vad består resursen av och var finns resursen?
Var och hur används resurserna?
Vad är kontroversiellt i användandet?
Jämför med användandet av detta i en annan del av världen
Diskutera miljöpåverkan för ditt arbetsområde
Beskriv hur några näringar har sin förutsättning i en resurs
Källförteckning

Utdrag

Vad består resursen av och var finns resursen?
Resursen består av vatten som är en unik naturtillgång, det tillhör ett naturligt kretslopp och är förnybar. Vattenkraft har en lång historia bakom sig, redan på 1200-talet utnyttjades den i Sverige.
I de älvar och åar som har tillräckligt kraftiga vattenmassor i sin väg tillbaka mot hav eller sjöar kan användas i ett vattenkraftverk.
Det finns ungefär 1800 vattenkraftverk i Sverige.
Ungefär hälften av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraften och 80 procent av vattenkraftproduktionen kommer från Norrlands kraftverk, resten produceras i Svealand och Götaland.

Var och hur används resurserna?
Alla älvar i Sverige, utom nationalälvarna: Kalixälven, Piteälven, Torneälven, och Vindelälven, används till att driva vattenkraftverk. Nationalälvarna används ej för man vill skydda och bevara naturvärden.
Vattenkraftverk används till att utvinna energi ur strömmande vatten. Energin används till allt som behöver elektricitet. Det går inte att lagra el, (eller köpa el på affären i en påse), ..... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenkraft | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-04-05
    Bra uppsats. Väl skriven med relevant fakta.